PrůvodciZdravím.cz

Energie lásky jsou věčné

4. 5. 2015 | 1773 shlédnutí | SVĚTLANA ŠTRAJTOVÁ

Energie lásky jsou věčné

Někdo k tomu, aby uvěřil ve vesmírné hodnoty, potřebuje vidět anděla. Jinému stačí, když ho bude vnímat a sžije se s jeho energií. Andělská energie je energií lásky, duchovního spojení. Tyto energie můžeme využívat k léčení, čištění a celkové harmonizaci, a to nejen na tělech fyzických, ale i jemnohmotných, při čištění naší aury. Andělské vědomí je nekonečné a dává nám moře příležitostí k tomu, abychom ho využili. To vše jsem si neuvědomovala hned, i když jsem měla vždycky blízko ke komunikaci s anděly. Prozření přišlo ve chvíli, kdy mi přestalo bít srdce. Skončila jsem tehdy v nemocnici a říkala si, že ještě nechci zemřít…

 

Mé jméno je samo o sobě propojené s nebeskými energiemi. Světlana totiž znamená být světlem života, jasnou hvězdou. Já sama bych vlastně měla prosvěcovat život těm ostatním a také to dělám. Zásluhu na jeho přímo masovém rozšíření má ruský básník Vasilij Andrejevič Žukovskij, který napsal překrásnou epickou báseň Světlana. To jméno se mi líbilo od dětství, připadala jsem si jako sluníčko, světélko, které ukazuje cestu, nabádá tím správným směrem. V pradávných dobách byl den, kdy mám svátek, zasvěcen nordické bohyni Idunn, která měla kouzelné jablko života a zosobňovala světlou polovinu roku. Dnešního dne ji může spatřit každý, protože se zjevuje v podobě vrabce a přináší lidem radost. I to je možná andělské poselství, ale lidé od sebe většinou vrabčáky odhánějí. Nevidí za nimi nic, než klovající opeřence. Jenže přestat vnímat znamená v dnešní světě napůl zemřít. Nemít srdce a tudíž ani lásku, která by se rozdávala dál. Když není z čeho brát, potom přichází nenávist, zloba a prázdnota. Takových lidí znám hodně, jsou většinou v pozdějším věku hodně nemocní. Mohu mít ale radost, moje srdce zase bije a zdá se, že díky moci andělů se na druhý břeh ještě dlouho nedostanu. Určitě slyšeli moji prosbu, protože dcera mě ještě potřebuje a nedovedu si představit, že bych se na ni dívala shůry nebeských bran.

 

Svůj život si musíme směrovat sami

 

Narodila jsem se v křesťanské rodině na Moravě, kde se pravidelně chodilo do kostela. I teď zde žiji na Blansku a stále cítím onu silnou vazbu místních lidí k víře. Jako dítě jsem měla posvátnou úctu ke všemu, co bylo křesťanské a boží hněv jsem si představovala jako něco strašidelného a urputného. Jak šel čas, začala jsem poznávat vlastní cítění a vnímání. I nadále mi zůstala láska k andělům, ale poznala jsem i jiné věci, které mohou přispět k lepšímu životu. Přesto jsem ale o nich spíše snila, než abych je prožívala naplno. Příliš jsem lpěla na vlastním životě, na tom, aby byla rodina šťastná. Můžete ale dělat cokoli, někdy vaším plánům zkříží cestu obyčejná náhoda. A nebo také to, že vás ten druhý přestane mít rád. Jak se ale říká, nic se v životě neděje náhodou a mě měly veškeré rizikové okamžiky něco naučit, měla jsem pochopit svět kolem sebe. Narodily se mi tři dcery, nejmladší ale není úplně zdravá, potřebuje mě a já ji. Jsme jako dvě propojené nádoby, jako dno a víko hrací skříňky, která navzdory nemocem vydává blahodárný zvuk ke svému okolí. Tehdy jsem si uvědomila, že vlastní život máme v rukách jen my, ale také to, že pokud v něco věříme, dovede nás to na správnou cestu. Já začala víc věřit svým andělům a dokonce jsem s nimi v tu dobu začala rozmlouvat. Ano, stejně tak, jako hovořím s květinami, mluvím i s andělskými bytostmi. Tehdy mi to dodalo obrovskou sílu a já překonala s dcerou i okamžiky, kdy jsem se cítila hodně na dně. Byla jen ona a já, ten třetí, kdo by nás měl podpořit, chyběl.

 

Energie pocházející z východu

 

Energie jsem začala vnímat stále víc, proto jsem se rozhodla naučit se reiki. Reiki je léčitelská metoda pocházející z východních filozofií. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí. Zasvěcený je naladěn na zdroj léčivé energie reiki a dokáže tuto energii přijímat a předávat přikládáním rukou. Svou dceru jsem takto léčila a výsledky se jako zázrakem dostavovaly hodně brzy. Nyní jsem mistrem reiki a mohu tuto metodu vyučovat i já. Všimla jsem si, že účinněji vnímá metodu reiki například žena, které se před nedávnem narodilo dítě, než lidé, kteří jsou emocionálně nevyrovnaní, upjatí, či trpí zažitými obavami. Uměle vyvolané pocity štěstí (například extrémním vychýlením svých emocí, autosugescí, pomocí chemických či psychotropních látek) však účinnost metody nezvyšují. Pracovat s energiemi mi začalo bavit a cítila jsem, že budu-li vyrovnaná, mohu ztracenou energii velmi rychle získat i já sama. Pořád to ale ještě nebylo ono, nebo spíše to, co bych úplně chtěla. Chyběl mi k tomu docela obyčejný anděl, který by mi našeptal, která cesta je správná, po které se dát a zase nezakopnout…

 

Léčivé světlo andělů

 

Moje cesta za štěstím nebyla nikdy jednoduchá. Ovládala jsem energie reiki, vykládala z Lenormanových karet, starala se o dceru, když ty dvě starší vylétly z hnízda a měly svoje vlastní rodiny, byla jsem vlastně pořád v jednom kole a vůbec jsem neměla čas na to, abych se zastavila. Víte, když děláte mnoho věcí najednou, může se vám někdy stát, že přehlédnete varovné signály těla. Nebylo mi moc dobře a zvýšenou únavu jsem přikládala vyčerpání, které se mělo po tak „rychlém“ životě zákonitě dostavit. Ráno jsem se cítila malátná, nechtělo se mi vstávat a přestávala jsem mít radost i z obyčejného jídla. Energii jsem dávala, ale žádnou jsem nezískávala, což byla přímo katastrofální chybou. V hlavě se mi honil kolotoč myšlenek, abych všechno stihla, na sebe jsem neměla čas. A tehdy moje srdce řeklo: „Dost!“ Následoval kolaps a jízda sanitkou do nemocnice, kterou si ale moc nepamatuji. Všechno to bylo jako jeden zlý a ošklivý sen.

  Když jsem otevřela oči, neměla jsem vůbec žádnou sílu. Prakticky jsem neměla nic, jen z kapačky odkapávala do mé žíly tekutina, která mi měla vrátit jiskru do života. „Ale na jak dlouho?“ Ptala jsem se nahlas sama sebe a najednou jsem viděla v koutě pokoje světlo, které v sobě mělo andělskou zář a jas. Cítila jsem, že je to světlo mého života, kterou mi přišel můj anděl nabít. Zeptala jsem se ho, jestli mi dovolí tu ještě být a on mi na to odpověděl, že ano, že moje cesta na pozemském poli ještě neskončila a mám tu ještě co dělat. Byla jsem ráda. Ani nevíte, jak je člověk rád, když slyší, že smrt ještě nepřichází. Chtěla jsem zase vidět dcery, podívat se do očí rodičům, chtěla jsem prostě zase znovu začít žít svůj obyčejný, ale přesto tak krásný život.

  Když jsem se vrátila domů, byla jsem jiná. Ještě víc jsem tíhla k andělské energii a figurkami andělů se zaplňoval můj byt, začala jsem je i dávat jako dárky svým přátelům k různým výročím. A co víc – začala jsem jim věřit. Prošla jsem andělským zasvěcením, které mě připojilo k mému vlastnímu andělskému průvodci a přeneslo mě blíže k andělským sférám. To urychlilo i mé léčitelské schopnosti. Andělští mistři mi pomáhají při mém léčení, v pracovní oblasti, ale i v životě jako takovém. Andělé jsou vždy připraveni nám pomoci, respektují však jeden ze základních vesmírných zákonů: svobodnou vůli. Proto si o jejich pomoc musíme říct, požádat je. Během reiki léčení s pomocí andělů změní naše aura vibrace, pozvedne nás, naladí a spojí s paprsky andělů. A právě andělé potom mohou přenést léčivé energie do oblastí, o které žádáme. Já jsem se naučila i meditovat, nahrála jsem vlastní meditační CD a přenáším andělské energie blíže lidem, kteří tuto pomoc potřebují. A sama jsem se naučila občas zastavit a pohlédnout na svůj život andělskýma očima. Kdo jiný by totiž měl vědět, co je pro nás nejlepší, než ti, kteří nad námi dnes a denně bdí? Jako dovršení všeho hezkého se mojí starší dceři narodilo dítě, náš pokračovatel rodu. Věřím v anděly, jejich sílu i v to, že ten malý andílek bude mít i andělskou duši. A také v to, že kdo se alespoň na chvíli nezastaví, může o svou duši přijít. A my se přece nejmenujeme Faust, abychom ji dávali zcela dobrovolně a bez toho, abychom o ni bojovali.

 

Andělské zasvěcení podle Světlany Štrajtové

 

Při každém andělském zasvěcení zároveň dostáváte také léčení, či energie, které zrovna potřebujete. Každý má vlastní prožitek, který je zcela individuální. Při zasvěcování na dálku podle zkušeností velmi doporučuji předem „andělské naladění“, které můžete učinit podle svých možností a dosavadní praxe. Ať už v zavolání vašeho anděla strážného, zapálením svíčky, vyladěním při poslechu meditační, relaxační (nejlépe „andělské“ hudby), obklopení andělskými kartami, soškami…fantazii se meze nekladou. Příprava se vám může zúročit v podobě anděla, či poselství a zpráv.

 

Boží poslové

V původním hebrejském významu byl anděl prostě „posel“. Tento pojem přeložila Septuaginta do řečtiny jako angelos (posel). V pozdním židovství – a jeho prostřednictvím i v křesťanství – se pak tento pojem přetvořil v pojem bytosti duchovního řádu, která slouží jako prostředník mezi Bohem a člověkem. Nauka o andělích se v teologii označuje jako angelologie. Vedle tohoto hlavního významu se pojmu používá i pro označení různých mystických a esoterických nauk i mimo křesťanství. Podle některých religionistů mohou andělé představovat relikty starších pohanských kultů. Řada biblických příběhů má své paralely např. v sumerských či dalších blízkovýchodních bájích; během redakce starozákonních textů se podle této teorie bohové, vystupující v těchto paralelních textech, „infiltrovali“ i do židovských náboženských textů, avšak nemohli obstát v ideovém souboji s jediným Bohem a přeměnili se proto v boží posly, anděly.

 

 


Přidat komentář

Vaše jméno:

E-mail:

Opište prosím kontrolní kód:
 

Text komentáře:

Přidat komentář