PrůvodciZdravím.cz

S Hanou Růžičkovou o Terapii Mysli

14. 1. 2015 | 3288 shlédnutí | admin
S Hanou Růžičkovou o Terapii Mysli

Hana Růžičková není promovaný psycholog.  Nevěří na  „ čáry  máry“ a nesvaluje vinu za to, co se jí v životě stane na ostatní nebo okolnosti.  Naopak.  Moc dobře ví, že věci, které se nám v životě dějí, jsou  výsledkem našeho myšlení  a našeho vnitřního nastavení.  A že každý máme moc svůj život pozitivně formovat a ovlivňovat. Tato životní moudra však nepřišla ze dne na den a já jsem se zeptala, jak ji vedly její životní vrcholy a pády a všechny posbírané  zkušenosti  k její současné aktivitě, kterou je terapeutická a lektorská činnost a pomoc lidem od trápení a negativních emocí.

 

Vyvinula jste vlastní terapeutickou metodu, kterou jste nazvala Terapie Mysli. Můžete popsat, na čem je založena a v jakých případech je možné tuto terapii použít?

Terapie Mysli je mentálně-emocionální terapie založená na principu žití si negativních programů. Vše nepříjemné, co ve svém životě zažíváme, má své kořeny v naší minulosti a v naší mysli, proto Terapie Mysli :=) Náš život je řetězcem na sebe nepřetržitě navazujících různých situací. Každý typ situace jsme někdy zažili poprvé. V této situaci nám proběhly v hlavě nějaké myšlenky, po kterých následovaly buď příjemné nebo nepříjemné, případné žádné emoce a fyzické pocity. A od té doby si v typově stejných situacích automaticky spouštíme v hlavě stejné myšlenky a prožíváme stejné emoce a fyzické pocity. Vytvořili jsme v sobě program: situace => myšlenky => emoce a fyzické pocity. Toto si žijeme zcela automaticky a vůlí to neovlivníme. Navíc se, ať již vědomě nebo podvědomě, bojíme situací, které jsou pro nás ve výsledku nepříjemné a o to více si je na základě principu "co vysílám, to se mi vrací", přitahujeme do života. Tak zažíváme problémy ve vztazích, v práci, v oblasti financí či zdraví, trápíme se následky různých traumatických událostí nebo prostě jen nepříjemnými pocity jako je strach, zloba, smutek, nenávist, vina, samota, bezmoc, závist, deprese, vyhoření apod. Terapie Mysli umí nalézt skutečnou příčinu našich trápení, tedy situaci v dávné minulosti, která stojí za naším aktuálním problémem, a jednoduchým způsobem zneutralizuje všechny myšlenky, které jsme v té situaci měli, od negativních pocitů. Výsledkem je, že se nám změní naše současná realita. Změnili jsme se totiž uvnitř, začali jsme vysílat něco jiného a tak podle principu "akce-reakce" měníme i naši vnější realitu. A tak se pozitivně mění naše vztahy i chování lidí k nám, u kterých jsme si třeba i mysleli, že se nikdy nezmění. Mění se naše finanční i zdravotní realita, přestáváme prožívat nepříjemné pocity, problémy z našeho života mizí... Zůstává klid, pohoda, láska... Velmi detailní popis vytváření si negativních programů a toho, jak Terapie Mysli funguje, najdou  čtenáři na mých stránkách.

Terapii Mysli lze použít ve všech případech, kdy člověka prostě něco trápí, vnímá nějaký problém ve svém životě a skutečně se ho chce zbavit, je připraven otevřít své 13. komnaty a odhodit svou vnitřní zátěž, aby se vrátil zpět k sobě, do pohody.

 

čem se liší od jiných metod a pro koho je vhodná?

Od jiných metod se nejvíce liší tím, že eliminuje skutečné příčiny našich trápení, problémů. Není-li příčina, není následek. Většina, ať už oficiálních či alternativních terapií "řeší" pouze následky resp. domnělé příčiny, nikoli skutečné příčiny problémů a proto býváme z výsledků zklamaní. Typická v tom je tzv. moderní medicína, která např. vnímá, že příčinou mnoha nemocí je virus. Jenže jaktože je možné, že někdo jej chytí a někdo, kdo byl na stejném místě se stejnými lidmi, ne? U někoho virus nemoc způsobí a u někoho, byť jej třeba v těle má, ne. Někdo by řekl "problém s imunitou". Tak jak to, že někdo má dobrou imunitu a třeba i kouří, nežije zdravě a někdo jiný, kdo si zakládá na zdravém životním stylu, má imunitu nízkou? Mnoho metod je také založeno na uvědomování si věcí, jejich analýze a pochopení. Jenže to, že hlava něco pochopí vůbec neznamená, že to na emocích již nebudeme prožívat nepříjemně. Představte si, že někdo trpí samotou, cítí se velmi osamocený a není s to najít si partnera. Jeho hlava si může uvědomovat pozitiva, např. že je volný, může si kdykoli dělat, co chce, věnovat se svým koníčkům, potkávat nové lidi, bavit se s přáteli... Také si může uvědomovat, že si tu samotu něčím způsobuje. Ale pak sedí večer doma sám a ta úzkost, pocit osamění a slzy tu jsou zase. Prostě negativními programy v sobě si přitahujeme konkrétní prožitky a změníme to jen tehdy, když tyto negativní programy eliminujeme.

Terapie Mysli, jak už jsem výše zmínila, je jednoduše vhodná pro každého, kdo vnímá odpovědnost za svůj život, kdo je připraven odhodit svou zátěž a být šťastný. Bez podmínek.

 

Co Vás vůbec přimělo k tomu, vyvinout novou metodu?

Jak už to tak bývá, tak samozřejmě vlastní nepříjemná situace. Kolem svého 30. roku života jsem se dostala po všech stránkách na dno. Lékaři už nevěděli, co se mnou. Nic nepomáhalo. Vše bylo černé, smutné, bez naděje, mnohé části těla mě bolely a já věděla, že to dlouho nevydržím. Pochopila jsem, že pomoc musí přijít odjinud nebo si musím nějak pomoci sama. Stalo se obojí. Objevila jsem oblast duchovního přístupu k životu, metod sebepoznávání a práce na sobě, alternativy, která je mnohem přirozenější než to oficiální v naší společnosti. Tehdy mě zachránila především knížka Louise L. Hay Miluj svůj život. Dalších 11 let jsem hledala konkrétní nástroj, který by mi umožnil eliminovat z mého života nepříjemno a tvořit si své žití dle svých představ. Zkoušela jsem různé terapie, oficiální i alternativní, četla moudré krásné knihy, nic mi však nedávalo do ruky moc nad mým životem, návod, jak se krok za krokem zbavit svých trápení, neprožívat nepříjemno. A pak jsem v další těžké době vyslala úpěnlivé "Pane Bože, já už to opravdu chci vyřešit a být šťastná"... Záhy mi do cesty přišla metoda, ze které jsem vyvinula Terapii Mysli, ve své podstatě velmi jednoduchý nástroj, který je konkrétním návodem na to, jak se zbavit čehokoli, co nás trápí. Přišlo úžasné osvobození...

 

Můžete popsat, jak vypadá  terapeutické ošetření  u Vás a jaký výstup/ výsledek mohou klienti očekávat? Provádíte individuální nebo hromadné terapie? Je třeba sezení opakovat?

Terapeutické sezení trvá 3 - 4 hodiny a je ryze individuální, protože každý máme své vlastní negativní programy, které je třeba zpracovat. Již z podstaty našeho fungování je zjevně bezpředmětné pracovat ve více lidech. Klient přijde ke mě domů, do místa s nádhernými energiemi. Prvně mu popíši, jak budeme pracovat. Poté mi začne vyprávět, co jej trápí, čeho se chce zbavit. Společně pak hledáme kořeny jeho problémů v dávné minulosti. Tam je tzv. čistíme, tedy eliminujeme tak, aby si své trápení již nežil.

Výsledkem je, že problém ze života člověka zmizí nebo se mu v rámci daného trápení alespoň citelně uleví. To pokud má trápení více kořenů, které nelze za jedno sezení zpracovat. Pak je třeba přijít znovu. Počet sezení závisí na záměru klienta, na počtu kořenů jeho problému, na tom, kolik myšlenek za tím má a jak dlouho mu trvá je očistit od negativních pocitů. Někdy za jedno sezení stihneme vyřešit i více problémů, někdy je třeba i více sezení na jeden problém. Často mi klienti po sezení říkají, že mají pocit, jako kdyby ze sebe vyložili vagon uhlí ;=).

 

Používáte termín sebeterapeutování - je možné  čtenářům sdělit jednoduchý návod, jak si pomoci sám/a sobě?

Kdyby bylo možné dát jednoduchý poctivý návod, nebyly by třeba výukové kurzy Terapie Mysli, které rovněž nabízím a které jsou velmi poptávané. :=) Terapie Mysli je ve své podstatě skutečně velmi jednoduchá. Nicméně je třeba se velmi detailně naučit její techniky - formování myšlenek pro jejich neutralizaci od nepříjemných emocí a fyzických pocitů, postup této neutralizace, dva základní systémy práce - eliminace konkrétních problémů a eliminace negativních programů získaných ve vztazích s ostatními lidmi - a mnohé další, třeba i velmi pokročilé, ale úžasné techniky vedoucí k neuvěřitelné úlevě a osvobození se. Nicméně základní princip je: definovat problém => nalézt příčinu => nalézt kořenovou situaci => zpracovat tuto situaci => zkontrolovat eliminaci problému. A pokud lidi tuto techniku neumí, už často samo o sobě pomůže k úlevě prosté uvědomění si, že vše vně je jen odrazem mého nitra a že to mohu změnit. Nebudeme se pak cítit jako oběti, ale jako lidé na cestě k řešení...

 

Co byste poradila čtenářům na otázku, jak si mají vybírat svého terapeuta?

Dejte na svou intuici! První ANO nebo NE, resp. ten bytostný hluboký pocit VÍM. Vše další je už analýza mozku, kde se projevují právě negativní programy, tedy zejména různé strachy, které si často s intuicí pleteme. Pak prvotní ANO mohou potlačit třeba nepříjemné emoce spojené s výší ceny za terapii, se vzdáleností, kam je třeba dojet, různé výmluvy typu "nemám čas", "nepustí mě z práce", "musím se starat o...", "stejně mi to nepomůže" apod. Často mi lidé říkají, že hned, jak mě viděli nebo slyšeli nebo se dívali na mé stránky či o mě četli v nějakém časopise, věděli, že právě já jim pomůžu. A to je krásný začátek úspěšné terapie :=).

 

Pojďme si  povědět něco o Vás. Když se vrátím o 20 let zpět,  co by se Vám vybavilo, kdyby někdo zmínil slova esoterika a duchovno?

Čáry máry. Strach. Zvědavost. Něco za tím je... Nerozumím tomu... Láká... Zatím odmítám...

 

Máte za sebou 2 pády ke dnu a postupné hledání a nalézání sama sebe. Můžete k tomuto období něco  říci?

Myslím, že jsem to již dostatečně popsala v jedné z předchozích odpovědí. Každopádně to bylo velmi silné zjištění, že to, co nám svým oficiálním systémem fungování vnucuje tato tzv. civilizovaná společnost, tak o tom to opravdu není - ani funkčně, ani z hlediska priorit. Namísto biflování různých nepotřebných informací, by se děti ve školách měli učit nástroj, který by jim umožnil se zbavit jejich trápení a tvořit si život podle svého. Je hezké, že umíme číst, počítat, pojmenovávat kytičky, sypat z rukávů historické detaily... K čemu nám to ale je, když neumíme být skutečně šťastní a zdraví, když se v životě trápíme? Kdyby všichni uměli Terapii Mysli a pracovali s ní na sobě, nebyly by strachy, nebyla by touha po moci, násilí, chudoba, ubližování, nemoci, nepotřebovali bychom peníze, ani nepřetržitý růst ekonomiky, nebyli bychom tak závislí na materii,  vnímali bychom jiné hodnoty, nedevastovali bychom tuto zemi ani sebe, byli bychom tu v harmonii se sebou samými i se svým okolím. Žili bychom prostě v lásce.

 

Jak se cítíte dnes a kde čerpáte inspiraci a energii?

Oproti minulosti neuvěřitelně odlehčeně, radostně... Jako paní svého života, který si tvořím k obrazu svému. Již dávno se netrápím tím, čím kdysi. Jsem zdravá, mám práci - poslání, které mě uspokojuje, cítím se milovaná, naplněná, žiji dle svých představ, svobodně, lehce... Vnímám, že mě Vesmír nádherně pomáhá. Inspiraci čerpám ze svého nitra. Intuice vždy úžasně vede. A když si člověk zpracuje svou zátěž, intuice má prostor pro své rady. Není lepšího rádce pro život. Energii mi dodává vlastně vše – slunce, vítr, radost z práce, z tvorby, z prosté jedinečné existence, z nalezení sama sebe a pochopení. Hodně nadšení lidí kolem mě, kterým pomáhám. A tu fyzickou...? Cvičím 5 Tibeťanů i fitness, ráda tančím... a musím přiznat, že miluji spánek, vážně si ho užívám ;=). Někdy jsem schopná spát i 11 hodin.

Každý z nás se rodíme s mnoha talenty a máme zde nějaké své poslání.  Co byste poradila nám všem,  kteří chceme své poslání objevit, ale nevíme, jak na to?

Když se oprostíme od nánosů strachu a osvobodíme svou intuici, ta nám řekne. A v různých etapách svého života můžeme mít různá poslání, úkoly... nebo také jeden zásadní pro celý život. Důležité je, abychom vnímali, že "to je ono", "v tom se cítím dobře", "to jsem já". Já jsem již to své poslání objevila a byla to zajímavá cesta... Náročná a nádherná. A je úžasné pozorovat mé žáky..., vzpomínat, jak tápali a jak nyní sami sebe nachází, mění své životy, věnují se úspěšně tomu, co je baví...

 

Jsme na začátku roku 2015. Jak byste zhodnotila rok 2014 a chtěla byste sdělit čtenářům nějaké poselství pro tento rok?

Poslední roky byly velmi náročné pro všechny. Vše se dramaticky zrychlilo. Kdo na sobě chtěl pracovat, byl pro práci na sobě připraven a skutečně pracoval, Vesmír mu byl nápomocen, byť to vůbec nemusela být lehká cesta. A kdo se vlastnímu posunu bránil, lpěl na starém, nefunkčním, o to více trpěl... Rok 2014 vnímám jako vrcholení tohoto procesu práce na sobě. Pro mě byl náročný, nádherný a zatím z hlediska mé práce i sebeterapeutování nejúspěšnější. Na rok 2015 se velmi těším. Vím, že bude krásný a příjemný. Bude se dopracovávat, co třeba jest. Bude povznášející, osvobozující. Vzkazuji těšte se, vzkazuji nebraňte se, vzkazuji již není třeba trpět, vzkazuji otevřete se Lásce neboť Vy jste Láska a ... stejně Vás jednou dostihne. Láska, Světlo... To je totiž Vaše podstata.

 

Jaké máte Vy sama osobně plány v tomto roce?

Nechat se vést svou intuicí, dále pomáhat na cestě lidem i sobě ... a být šťastná.

 

Kde Vás mohou čtenáři v nejbližší době vidět?

13., 18. a 21. února 2015 povedu přednášku TERAPIÍ MYSLI PRO ŠŤASTNÉ SRDCE v centru Prahy. Nyní v lednu je možné si na ni zakoupit vstupné za poloviční cenu přes portál Slevomat.cz - Praha - Ostatní služby. 6. - 8. března 2015 budu vystavovat a přednášet na festivalu Miluj svůj život, 17. - 19. dubna 2015 pak rovněž na Festivalu Evolution. Ve 2. polovině ledna by také mělo být zveřejněno video na Cesty k sobě. Koncem února o mě a Terapii Mysli vyjde článek v Meduňce.

Vizitka Hany Růžičkové: http://www.pruvodcizdravim.cz/profil/87-hana-ruzickova

webové stránky Hany Růžičkové: http://www.terapiemysli.cz/

 


Přidat komentář

Vaše jméno:

E-mail:

Opište prosím kontrolní kód:
 

Text komentáře:

Přidat komentář