PrůvodciZdravím.cz

LVI - jací jsou a jaká je jejich skutečná povaha

30. 8. 2015 | 10358 shlédnutí | Ilona Regina Grimová
LVI - jací jsou a jaká je jejich skutečná povaha

LVI - jací jsou a jaká je jejich skutečná povaha

Lví období, tedy kdy Slunce ozařuje toto znamení, nastává kadý rok v době od 23. července do 22. srpna. Není však Lev jako Lev, stejně jako není Beran a Beran a není Ryba jako Ryba. Je zde mnoho faktorů, které vše ještě ovlivňují, jako je různé datum narození, postavení dalších planet, zejména pak Luny a tzv. ascendentu. Každé znamení dělíme do tří dekád, z nichž každé vládne jiná planeta, proto je zde i odlišná povaha, jiné charakteristické rysy, jež se někdy velmi rapidně liší.

Pro upřesnění narodili-li jste se v období:

  • první dekády (23.7. - 1.8.), vládne Vám SLUNCE. Podporuje a ozařuje Vás Slunce, zdroj života na Zemi, proto i Vaše zdraví a fyzická zdatnost bude silná, pevná a charakter sebejistý. Vždy vynikáte v prvních řadách, rádi stojíte v centru pozormosti a v popředí, kdy dokážete na sebe upoutat zraky druhých. Ve vztahu potřebujete vládnout tak jako správný Lev, který je králem zvířat a umíte zařvat, když se Vám něco nelíbí. Rádi riskujete, jste odvážní, houževnatí  a vždy si jdete za svým, kdy přitom všem máte rádi svůj klid, ale i poholdí. Pozor byste si měli dávat na hazard a závislosti, stejně jako to to příliš nepřehánět s milosrtnými hrátkami. Jste silnou autoritou, kterou vzbuzujete tím, jak vypadáte, jak se chováte, ale i tím, jak působíte. Vaše povaha je jistá, jste sví, hrdí a dokážete rozdávat radost a umíte být velkorysí, ale i hrubí, když Vám někdo šlápne na lví ocásek. Jste vášniví a impulsivní, kdy Vás někdy přílišná touha po úspěchu může paradoxně přivést do záhuby.
  • druhé dekády (2.8. – 12.8.), vládne Vám JUPITER. Jste rození reformátoři, rádi mluvíte, rádi druhé oslňujete svými schopnosmti, dovednostmi a znalosti. Máte vynikající představivost, někdy býváte trochu nadřazení vůči druhým, kdy víte, že znáte, umíte a víte více jak oni a rádi jim do dáte velmi okázale nakevo. Vaším negativním rysem je pýcha, která jak známo předchází pád, proto se nad nikoho nepovyšujte a zkuste být více pokorní a vděčíní. Rádi vše přeháníte, umíte udělat tzv. z komára velblouda, pokud chcete něco zdůraznit a na něco upozornit, pak do dokážete udělat patřičně dramaticky, aby to všichni pocítili a náležitě pochopili. Máte city a emoce a to dosti silné, ale někdy s tím můžete docela zápast, a to zejména na vnitřní úrovni. Jste jemnější forma Lva, jak ti, co se narodili o nějaký den před Vámi, tedy v první dekádě. Vynikáte skvělým filosofickým vnímáním a jasnou myslí, kdy dobře víte, co chcete a umíte si za tím také jít, kdy Vaše cíle a sny budou vysoké, kdy se s álem jen těžko spokojíte, chcete prostě víc, a víte, že na to máte. Tak si jdete jen přirozeně pro to, co Vám právem náleží a patří. Váš život provází ve většině případů štěstí a to již od útlého věku, jen nezapomínejte, že je třeba a dobré občas zařadit zpátečku a ubrat na plynu.
  • třetí dekády (13.8. – 22.8.), vládne Vám MARS. Vaše zdraví i fyzička je velmi silná, podpořená dobrou muskulaturou a sportovním založením. Jste velkomyslní, máte před sebou mnohé možnosti. Jste samostatní, se vším si poradíte dami, jste odvážní, někdy sice trochu více podráždění, než se druhým líbí, kdy se už preventivně stavíte na zadní, než byste měli ukázat své slabé stránky. Umíte velet a máte vynikající organizační a strategické vlohy a předpoklady. Jdete si za svým i za cenu překážek a potíží, s tím, že si věříte a že právo, zisk, úspěch, výhra a pravda je na Vaší straně. Co na srdci, to na jazyku, vždy řeknete druhým co si mylsíte, jste upřímný a přímý a druhé nikdy nešetříte, kdy máte rádi lidi pružné, akční, nikoliv pomalé a nerozhodné, co řeší každou maličkost. Vy se zbytečnostmi a detaily nezdržujete.

Klíčové slovo pro Lvíčky je SEBEDŮVĚRA. Lvi patří mezi znamení ohnivé, pevné, kladné, severní, elektrické, zvířecí a co se týče polarity, tak kladné, neboli aktivní. Oheň umí krásně zahřát, ale i spálit, tak jako všechno na světě má dvojí tvář a podobu. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Všichni víme, že co jednou projde ohněm, změní zcela svoji tvář, podobu, tvar a nikdy nezůstane nic z původního. Tam, kde oheň spálí zemi, již nic nevyroste, když něco projde ohněm, změní se na popel.

Stejně tak lidí, kteří projdou životem s ohnivým znamením se změní od základu, kdy to v nich zanechá velmi silné, hluboké a nezapomenutelné dojmy a zážitky. Oheň a jeho plameny vždy míří vzhůru, k výšinám, proto ohnivé povahy mají sílu a ideje vysoké. Znamení Lva a jeho povaha je ační, temperamentní, která spaluje stále potřebuje vydávat energii, ale tu energii musí někde brát, proto pořád potřebuje příjem, dřevo, přidávat polínka a čerpat někde jinde. Povaha Lvů je cholerická, výbušná, jedná se o “horké hlavy“ a rozbořenou krev. Vládne jim Slunce a to je základní zdroj energie i života na Zemi. Lvi jsou individuality, rádi používající slůvko JÁ. Co chtějí, co si umanou, to také dostanou, hned tak se něčeho nezaleknou a za svými cíly jdou přímo cvalem.

Lvi jsou pátým znamením zvěrokruhu (zodiaku), narodili se v období, kdy všechno zraje, kdy v létě sklízíme plody, obilí, rostliny, které jsme v minulosti sázeli, léto je hojné a plodné, z tohoto důvodu mají Lvi rádi hojnost ve všech podobách, ať už se jedná o dobré, kvalitní a luxusní jídlo, pití, šperky, drahá aut, oblečení a rádi také zvýrazňují svoji vizáž různými ozdobnými předměty a doplňky, nejlépe z ryzího zlata. Lvi jsou všestranní, mají rádi svůj klid a pohodlí, kdy práci druhým spíše zadají a sami v záři hřejícího slunce na to jen dohlíží. Pátý dům v horoskopu představuje životní oblast, která je souvislá s dětmi, potomky, požitky, tvořivostí, podnikavostí, mileneckými vztahy a vášní. I když vypadají, že je jsou pyšní a namyšlení, není to tak zcela pravda, mají jen rádi úctu, respekt,  klid a pokud to dostanou, budou pro změnu velmi velkorysí. Nesmíte jen Lva dráždit a provokovat, jinak rychle vyskočí, jeho tělo je rychlé, mrštné a drápy taktéž. Nezapomínejte, že je to divoká šelma, která s euvnitř skrývá!

Lvi coby páté znamení ve spojení právě s číslem pětje o celistvosti člověka, který má jednu hlavu, dvě ruce a dvě nohy, což je součet dávající právě pětku. Pětka je číslo silné, mocenské a temperamentní, s potřebou volnosti a svobody, hluboké víry, přesvědčení zejména pak ve své vlohy a schopnosti, ale vynikajícím předpokladem uspět téměř ve všem, co dělá. V tarotu přináleží toto znamení kartě s číslem pět nesoucí název Velekněz (Papež) a zde je vidět taktéž ona souvislost s vírou, přesvědčením, mocí, silou a hlavně velkými financemi a majteky, kterými církev disponuje. Na obrázku karty jsou vyobrazeny klíče, poznání, tajemství, které máme uchopit a držet si ho, ale ne za každou cenu, sice ano, za cenu boje, ale nalezení toho správného středu, kdy je třeba nezapomínat na ty druhé, nikoliv jen myslet na sebe.

Vzhled a vizáž.

Díky vlivu Slunce a jeho síly, jakožto jejich vládce jsou jejich těla i mysl velmi silná, pevná a dobře stavěná. Postava bývá vysoká, ramena široká s dobře vyvinutým hrudním košem. Oči, postoj, chůze i pohled vyznačují známky hrdosti, někdy i nadřazenosti. Pleť bývá krásná, hlava spíše zakulacená a tělo souměrné. Lvi mají vystříbřený vkus, dobře se umějí obléci a také jejich příbytky, auta, práce a prostředí, ve kterém žijí budou vždy na úrovni.

Povaha  a temperament.

Jejich povaha je cholerická, akční a ohnivá. Lvi jsou velmi temperamentní, se sklony k workoholismu, kdy rádi přehánějí své emoce, city, ale i práci. Na druhé straně si dokáží zajistit volno, kdy pak zase budou odpočívat, nic nedělat, lenošit a vyhřívat se na sluníčku, jak to ostatně známe z typických  obrázků Lvů. Snadno se rozčílí, proto by je jejich okolí němělo zbytečně provokovat, velmi snadmo vzplanou. Uvnitř v těle a v žilách jim proudí horká krev, proto i jejich povaha bude tzv. startovací, zejména při nesouhlasu s nimi. Jejich puls bývá rychlý a velmi snadno se rozčílí, kdy i jejich krevní tlak vyskočí velmi rychle nahoru a v této chvíli mají velké potíže se ovládnout. Díky svému ohnivému temperamentu jsou schopni podávat sice silný, ale krátkodobý fyzický i psychický výkon, kdy vydrží dlouho, až do úmoru, ale o to rychleji pak padnou a třeba v půli věty usnou. V momentě, když jsou rozčílení moc mevnímají druhé, velmi lehce a náhle vzplanou, ale také pro změnu zase náhle pohasnou, s pocirtem, že mají vždy pravdu a běda tomu, kdo si troufne tvrdit opak. Umí se dobře ovládat, pakliže nechytnou zrovna záchvat vzteku, chovají se vždy důstojně a nikdy neklesají na nízkou úroveň druhých, vždy mají navrch. Jednejte s nimi vždy královsky, důvěřujte jim a oni se Vám odvěčí taktéž královsky. Nemají rádi křivolaké cesty, vyznávají čistý boj a upřímnost.

Kladné vlastnosti.

Lvi a Lvíčata již od útlého věku jsou hrdí, sebejistí, rozhodní, sebevědomí, také velmi hraví a loajální. Mají vyvinutý smysl pro čest a jakákoliv nepravost, zejména vůči slabším se jim bude příčit a budou ty slabší hájit. Umějí skvěle plánovat, kdy si kladou velké cíle, mají vynikající rozum, jsou přímí a otevření k druhým, ale i co se týče kritiky, u Lvů vždy víte, na čem jste a jak se věci mají. Sami nemají rádi klamy, lži a nepravdy. Mají v sobě vrozený vladařský komplex, jejich chování se rovná chování panovníků, králů a císařů a stejně tak ze zvířecí říše lví, neboť Lev je králem zvířat. Potřebují se cítit volnost, svobodu a respekt od druhých, který někdy mohou až přespříliš vyžadovat, ale na druhou stranu většinou právem a po zásluze. Umí dobře formulovat své myšlenky, umí vyvodit závěry, jsou důslední, mají smysl pro humor, přátelskou povahu a sportovnícho ducha. Mají vrozenou schopnost vychovávat, učit, vést, jít příkladem a proto jsou to vynikající trenéři, vychovatelé, učitelé a rodiče. Jsou odvážní, pevní ve svých postojích a názorech, věří v sebe a ve své kvality, proto dosahují snadno úspěchů.

Negativní vlastnosti.

Lvi se vyznačují lehkomyslností a marnotratností, kdy jen těžkou dokážou odolat krásným věcem, nejen na úrovni hmotné, ale i lidské, tedy druhému pohlaví. Jsou povýšení, panovační a ego je jistě silnou stránkou jejich individuality, kdy mají sklony k přehánění a umějí to náležitě podat a ukázat druhým, zejména pak přes city. Z dalších negativních povahových vlastností je zde chvastounství, ješitnost, samolibost, touha po obdivu, nadřazenost a pocit jedinečnosti.

Povolání.

Často je najdeme jako lichváře, spisovatele a vždy na vedoucích pozicích, málokdy budou dělat práce podřadné. To raději nebudou dělat nic, než by to bylo pod jejich hrdost a úroveň. Znají své vlohy  a kvality, umí se prosadit a najít si práci odpovídající svým kvalitám. Mají dobrou kondičku, takže jsou schopni dobře zastat i práci fyzickou. Dobře se uplatní v armádě, u policie, v umělecké oblasti, jsou vynikající tvůrčí osobnosti schopné vést druhé. Uplatňují se dobře jako nadlesní, dirigenti, kdy mají rádi švih, přesnost, stabilitu a věci fungfující a špalapající. Hodí se do oblasti reklamy a marketingu. Jejich povaha je ohnivá, ale již klidnější oproti Beranům. Lvi nebudou nikdy v podřízeném postavení a pokud ano, pak budou nešťastní a smutného Lva je žalostný pohled. Potřebují přinejmenším alespoň možnost volnosti, svobody, možnost rozhodovat a cítit se náležitě oceněni. Lvům vládne Slunce, nejsilnější a nejdůležitější planeta (správně hvězda) ve vesmíru, kolem kterého se vše točí a je středem pozornosti. Proto i lví povaha je potřebná po velké pozornosti, náležitém ocenění a uznání. Tito lidé mají suverénní, sebevědomé chování, jsou velkorysí, dokud jim nešlápnete na „jejich kuří oko“. Uplatnili by se dobře také jako filmoví producenti, herci, v módním průmyslu, v zábavném průmyslu, jako tanečníci, podnikatelé, v uměleckých agenturách, mistrové, mistři, vedoucí, kapelníci, šéfové, muzikanti, ředitelé, lékaři (kardiologie, interna), manažeři, ve sportovním odvětví, ve zlatnictví, kdy mají rádi třpyt a lesk odrážejícího se Slunce, jejich vládce. Často obchodují s drahými kovy, kožešinami a uměním, vynikají jako mluvčí, učitelé, hráči, architekti, manažeři, reklamní agenti, podnikatelé a jako vojáci.

Vztahy.

V oblasti vztahů všeobecně potřebují tahat za nitky, mít přehled a kontrolu nad vším. Svého partnera či partnerky si potřebují vážit, aby byli schopni milovat. Protože jsou povahy cholerické, vášnivé, velmi rychle se zamilují, ale také nemají potíže hodit pak nevyhovující lásku za hlavu. Je potřebné, skoro nezbytné, aby je druhá srana respektovala, dávala jim najevo svoje uznání a hodně je chvílila. Pokud chcete vydržet se Lvem, nezapomínejte na drbání pod bradičkou se neustálými slovy uznání, jak jsou úžasní, skvělí a dokonalí. Pak Vám na oplátku udělají první poslední, co Vám na očích uvidí. Lví zastupitelé so dobře rozumí s se Lvi, Váhami, Střelci a Berany. Disharmonické vztahy pak budou se Štíry, Vodnáři a Býky.

Zdraví a náchylnost k nemocem.

Lvi špatně snášejí bolest, kdy díky svým vrtochům, kdy náhle vzplanou a rozčílí se, proto by si měli hlídat své srdce a cévní systém. Lev na těle ovládá úroveň srdce, srdeční sval, krční tepny, záda, páteř, svastvo, horní část krku a spodní část brady. Lvi bývají vesměs zdraví, pokud onemocnění, pak průběh jejich nemoci je rychlý, kdy se ze všeho dostanou vcelku rychle. Co jim ale hrozí je díky jejich ohnivému temperamentu potíže s vysokým krevním tlakem a onemocnění srdce, kde jsou sklony a tendence k infarktům. Často mívají rychlé bušení srdce, různé formy tachykardií, arytmií, špatné výsledky krevních obrazů, potíže s cévami, s různými výdutěmi, sklony k horečkám a zánětům mozku, které často vznikají v důsledku vysokých, dlouhotrvajících horeček.

Lvi jako:

ŽENA: tyto ženy a dívky na sebe umí opoutat zraky a pozornost druhých, zejména pak opačného pohlaví. Rády se zdobí, umí podtrhnout své ženské půvaby a umí se oblékat velmi atraktivně. Jejich chování je společenské, jsou temperamentní, kdy umí být zároveň velmi nepředvídatelné a nevyzpytatelné, kdy Vás nejednou překvapí svými názory, ale i chováním. Potřebují žít v harmonickém partnerství, mají rády děti a potřebují jako každý správný Lev mnoho obdivu a chvály, takže muži nezapomínejte svým Lvicím stále dokola opakovat, jak jim to sluší!

MUŽ: jsou stejně jako jako jejich vládnoucí Slunce na obloze vitální, silní, sebevědomí a také velkorysí. Jsou rádi v dominantním postavení a to jak doma, mezi kamarády, ale hlavně v práci. Potíže mohou mít s unáváním autorit, zejména pokud si někdo na něco hraje a zdaleka na to nemá. K druhým jsou vždy upřímní a čestní, sami však budou na kritiku od druhých velmi přecitlivělí. Líbí se ženám, jsou to Lvi salónů, když se někde objeví ve společnosti, jsou většinou obletovaní ze všech stran, neboť mají pocit, že jim nikdo nedolá, jejich šarmu, kráse a egu.

DÍTĚ: lvíčata jsou od malička hravá, mají rády od útlého věku luxus a vyžadovat a škemrat budou po drahých hračkách. Ke svým vrstevníkům a kamarádům budou štědří, kdy se s nimi rádi podělí o své zážitky, hračky, ale i sladkosti. Jsou to rozená sluníčka, kdy umějí být sví, ale pokud mají rodiče, kteří si dokáží zajistit respekt  a zbytečně je nerozmazlují, mohu z nich vyrůst i kvalitní jedinci. 

RODIČE: jelikož Lví rodiče jsou skvělými východnými poradci a pedagogy v jedné osobě, mají skvělé předpoklady své i cizí děti získat, zaujmout a vést tím správným směrem. Dokážou bý přísnní a vyžadovat povinnosti, ale také svým ratolestem věnují pozornost a pohrají si s nimi, pakliže mají čas, neboť bývají díky své ohnivé povaze hodně vytížení a s časem zápasí, zejména pak v dnešní, uspěchané době. Ale pokaždé, bude-li to možné se svým dětem budou věnovat a snadno to doženou tím, že je vezmou na nějaký pěkný výlet či je překvapí něčím zajímavým. Své potomstvo, stejně jako rodinu budou vždy hájit, a to jak slovem, tak mečem, troufne-li si někdo je pomloubvat, škodit, ubližovat či jakkoliv jinak zraňovat.

Známé osobnosti narozené ve znamení Lva.

A.Mucha, A. umas, H.Ford, L. de Funés, A.Fleming, J.Luxemburský, B.Mussolini, F.Kmoch, A.Hitchock a N.Bonaparte, aj. 

 

Autorka: Ilona Regina Grimová, specialistka na karmu, astrokoučka, numeroložka a kartářka. On  line věštírna a poradna www.tajemstviastrologie.cz

 

 


Přidat komentář

Vaše jméno:

E-mail:

Opište prosím kontrolní kód:
 

Text komentáře:

Přidat komentář