PrůvodciZdravím.cz

PANNY -jaké jsou a jaká je jejich skutečná povaha

31. 8. 2015 | 10667 shlédnutí | Ilona Regina Grimová
PANNY -jaké jsou a jaká je jejich skutečná povaha

PANNY – jaké jsou a jaká je jejich skutečná povaha

Období Panny, kdy Slunce ozařuje toto znamení, nastává každý rok v době od 23. srpna do 22. září. Není však Panna jak Panna, není Lev a Lev, stejně jako není Beran a Beran. Je zde mnoho faktorů, které vše ještě ovlivňují, jako je různé datum narození, postavení dalších planet, zejména pak Luny a tzv. ascendentu. Každé znamení dělíme do tří dekád, z nichž každé vládne jiná planeta, proto je zde i odlišná povaha, jiné charakteristické rysy, jež se někdy velmi rapidně liší.

 

Pro upřesnění narodili-li jste se v období:

  • první dekády (23.8. – 2.9.), vládne Vám MERKUR. Tato planeta je zde v domicilu, tzv.  doma, proto je její účinek silný, tedy přináší skvělý a vynikající obchodní a řečnické dovednosti  a to jak slovem, tak písmem, rychlý postřeh, zručnost, pohyblivost, podnikavost, vynikající paměť, rychlé uvažování, bystrý rozum se schopností stát nohama na zemi, i když je zde cítit mnoho netrpělivosti ve smyslu bezhlavých jednání s potřebou rychlého řešení. Potřeba přátelství a dobrého seznamnování se je zde podpořena, stejně jako duchaplnost. Panny dokážou být velmi systematické, analytické, vytrvalé, velmi precizní a zodpovědné. V práci až tak spěchat nikam nebudete, nicméně je zde pečlivost a velká pracovitost. Spíše nezapomínejte na dostatek odpočinku a nechají-li Vaši kolegové něco nedodělaného, není Vaší povinností po nich vše dodělávat, neboť si na to velmi rádi a rychle zvyknou a Vy pak budete jejich „otrokem“. Máte předpoklad dožít se dlouhověkosti, i když stáří může být provázeno osamělostí. Váš duch je kritický a dokážete se soutředit na detaily s tím, že jste k sobě i k druhým zbytečně přísní až pedatští.

 

  • druhé dekády (3.9. – 12.9.), vládne Vám SATURN. Vyznáváte spíše sušší, černý humor kdy býváte často druhými nepochopeni i přesto, že Vaše myšlenky mají obrovskou hloubku a význam. Máte vynikající organizační vlohy, schopnost plánovat, bilancovat, třídit, evidovat a  vymýšlet nové strategie. Je zde mnoho úspěšných politiků, umělců, manažerů, odpovědných vedoucích, kteří umí druhým práci naplánovat a přesně určit. Sami k sobě býváte tvrdí, stejně jako k druhým, kdy jen neradi ustupejete ze svých nároků a poždavků s tím, že jste v určitých ohledech až příliš puntičkářští až zásadoví. Tyto zásady, pravidla a omezení však můžete určovat Vy sami a jen tvrdě vyžadovat od druhých jejich respektování a plnění. Před některými autoritami couváte, namísto toho, abyste si dupli a ukázali co ve Vás kutečně je, kdy nejste o nic horěí jako oni, kdy si až příliš nevěříte ve styku s „vyššími šaržemi“.

 

  • třetí dekády (13.9. – 22.9.), vládne Vám VENUŠE (Jupiter). Vliv estetické a harmonické  Venuše má touhu po tom, aby vše bylo krásné, vkusné, estetické a dobře vypadalo a působilo. Je zde velký perfekcionalismus ve všem, co děláte, kdy dokážete být velmi praktičtí s vynikajícím vkusem a vystříbřeným stylem. V některých ohledech je zde určitá naivita, spíše v oblasti lásky, kdy máte potřebu, aby vše fungovalo tak jak má, i kdyby tomu tak skutečně nebylo, jak jen neradi druhým ukážete své slabé  a srtinné stránky. Co se týče lásky a citů je zde určité napětí s potřebou mít vše pod kontrolou, kdy Vám může činit potíže se uvolnit a být spontální. Ke svým nejbližším budete přátelští, ale také příliš opatrní, úzkostliví a starostliví. Pro opačné pohlaví jste přitažliví a zajímaví, dokážet se snadno seznamovat a V ženy umíte skvěle podtrhnout své ženské půvaby. Máte vynikající diplomatické vlohy, schopnost druhé přesvědčit a to velmi efektivně, kdy působíte spolehlivě a prestižně.

 

Klíčové slovo pro Panny je ČISTOTA a perfekcionalismus. Panny patří mezi mezi znamení zemské, lidské, pohyblivé, záporné, severní, magnetické, které má pomalý, ale dlouhý vzestup. Země je složena z tvrdé hroudy, je pevná, až příliš někdy příliš tvrdá, což přesně vypovídá i povahu Pannen. S tím je spojena neústupnost, paličatost a tvrdohlavost. Záleží s jakým živlem se země spojí, eventuelně s jakým typem člověka.  Bude-li to znamení vodní,  tam je třeba hlídat, aby vody nebylo až přílši mnoho, protože pak se z jinak tvrdé země stane mazlavé bláto.

 

Vliv země je melancholický temperament i když málokdo je čistý melancholik, záleží pak na dalších vlivech a okolnostech, nicméně země jako taková a její vliv na povahu člověka je spojen se strukturou, organizací a stabilitou. Země je nehybná (pominu-li otáčení Země takové), půda na zemi se sama od sebe nehne, jedině když ji vítr rozfouká, oheň spálí či voda podemele. Proto i povaha lidí pod vlivem země, neboli temperament melancholický hovoří o klidu, strunulosti, odstupu, ale i stálosti. Element země narozdíl od vzduchu má konkrétní tvar, podobu, můžete si na něj šáhnout, je zde určitý materiál, je to uchopitelné, proto i to, co lidí pod vlvem země dělají má smysl, hlavu a patu. Země, neboli hlína nýám umožňuje utvřet, pálit cihyl, můžeme z ní stavět chatrče, kdy sama o sobě, bez jiných elementů je studená, chladná, suchá a pevná.

 

Povaha Pannen je tedy melancholická, zásadová a neústupná, kdy jsou až příliš konzervativní a jen nerady uznávají, že má pravdu někdo jiný, neboť mají pocit, že vědí, znají a udělají sami vše nejlépe, jak ti druzí. Panny jsou šestým znamením zvěrokruhu (zodiaku), narodili se v období ke konci léta, kdy sbíráme úrodu a střádáme zásoby na horší časy, v době sběru a sklizně. Proto je v jejich povaze skrytá potřeba hromadit a vlastnit, mají to v sobě zažité, myslet na zimu a zásobit se. Panny jsou silně orientovány na hmotu, na konkrétní věci, lidi, události a protože jsou velmi praktické a rozvážné. Řídí sen svými zkušenostmi a někdy i druhými, pakliže to uznají. Panny jsou spojeny s čistotou, mají rády pořádek a jsou velmi precizní ve všem, co dělají, proto mají vše na svém místě, vše má svůj řád a styl, kdy i svůj život mohou někdy škatulkovat do forem, šanonů a šuplíků, kdy máte jistotu, že vždy mají věci na tom správném místě. O to více je irituje, když je někdo v jejich okolí nepořádný a lenivější. Na obrázích vyobrazení astrologických bývá často dívka se snopem obilí, coby vyjdáření symbolu úrody a sklizně.

 

Panny jsou velmi racionální a opít je rohlíkem se málokomu podaří, na vše mají jasný názor, kdy umí číst mezi řádky, věci si vyvodit a promyslet. Jsou všestranně nadané, zvídavé s potřebou vědět, znát a mít také určité jistoty, kdy naopak nejistota je bude dosti vychylovat. Ve všem, co dělají jdou do hloubky, umějí skvěle analyzovat, dedukovat, globalizovat a jsou velmi pečlivé, až puničkářské, s čímýž svému okolí dost často lezou na nervy. Panny coby šesté znamení ve spojení právě s číslem šest vypovídá o schopnosti harmonie, vyváženosti a vysoké dávky diplomacie. Šestky jsou universální a vyjdou s každým, jelikož jsou schopny vidět věci, události a lidi z obou úhlů pohledu. Nejsou příliš průbojné, zato však pečlivé a pracovité, kdy neumějí odpočívat a pakliže ano, mají výčitky svědomí, že je někde něco nedodělaného. Velmi často se zaobírají maličkostmi a zbytečnými detaily s potřebou vše řešit i to co už je minulostí, což je zbytečně ztahuje zpět. Jsou zrozeny spíše pro spolupráci s druhými, a to proto, že sami o sobě nejsou moc průbojné, nicméně jsou vynikající zaměstnanci na které se můžete vždy spolehnout. V tarotu patří šestka kartě s názvem Milenci, což je obrázek dvou lidí, muže a ženy, kde je třeba pro dobrý a prosperujííc vztah stále vyrovnávat, vyvažovat a udržovat ten správný střed. Pakliže není ve vztahu mezi mužem a ženou vše vyrovnané, kdy jedna strana pouze bere a druhá jen dává, pak se jazýček na pomylsných miskách vah začne převažovat na jednu stranu a to je špatně.

 

Vzhled a vizáž.

Díky vlivu vzdušného, pohyblivého Merkuru, který jim vládne bude i jeijich celková mentální fyzická pohyblivost velmi čilá. Postava je spíše souměrná, někdy trochu více „masitá“, pevná, nos je nromální, obličej oblý. Pleť mívají narudlé barvy, zejména pokud jsou ve stresu, tak se hodně červenají. Půvab zde trochu chybí, i když jsou většinou dokonalé svým zjevem a chováním, ale již na první pohled je zde cítit určitá upjatost a těžkopádnost země, kdy na druhé budou působit nepřístuným, odměřeným a chladným dojmem. 

 

Povaha  a temperament.

Jejich povaha je velmi praktická, melancholická, trpná a velmi důmyslná, kdy mají mnoho všestraných a mimořádných vloh a dokáží velmi dobře rozpoznat co je špatné a co naopak dobré, zejména pak v logickém úsudku, v práci a v obchodě. Mají vynikající a jasný úsudek a jen málokdy se mýlí. Rády  věci zkouší, jsou velmi praktické, kdy si sobě i druhým dokážou práci ulehčit za pomocí své důmyslnosti. Panny jsou velmi vytrvalé, tím, že se narodily ke konci léta, kdy už Slunce slábne, umějí svojí energií narodíl od předešlých Lvů šetřit, proto se také dožívají vysokého věku.

 

Kladné vlastnosti.

Panny jsou dokonalé po všech směrech, co je pardoxně uvnitř ubíjí, neboť mají potřebu to stále svému okolí dávat najevo. Jsou velmi spohelivé, svědomité, ukázněné a vynalézavé. Mají velkou trpělivost, jsou spořádané, věrné, splehlivé a velmi pečlivé.

 

Negativní vlastnosti.

Panny se vyznačují spíše sklony k pasivitě, kdy pohyb, není-li tím myšlena práce moc nemusí. Jsou  zde patrné i sklony k sobectví, tedy zaměžření na svoji osobu, jako jediný možný střed všeho dění. Mají výborný náhled, skvělé myšlení, vynikající intelekt, ale city a emoce, tedy schopnost empatie moc nezvládají, vlastně téměř vůbec. Mají tendence spíše k pasivitě, apatii, letargii, kdy jsou rády, když něco funguje samo spíše ze setrvačnosti a jen nerady mění své zvyky a navyklé způsoby. Umí být i lstivé, jejich vládce Merkur je spojen s určiotu zákeřností, podrazy, lži které je mmají uvést v jejich klid. Vžyť Merkur byl králem zldějíčků, lhářů a podvodníků a když se nardil, podle mytologie tak ještě coby mimčo v plenách kradl a obelstil své okolí. Jejich povaha je spíše skeptická, kdy sklenici vidí do poloviny poloprázdnou jak poloplnou, kde ji tam vidí optimisté.

 

Povolání.

Panny vždy pracují s vysokým a plným nasazením všech svých sil a možností. Jsou velmi aktivní a vytrvalé, kdy dokáží pracovat dlouhé hodiny i fyzicky, aniž by byly unaveny. Mají potřebu za sebou vidět výsledky a úspěch své práce a pakliže najdou dobrého zaměstnavatele, který dokáže jejich schopnosti ocenit, pak se jedná o skvělý tým, přinášející prosperitu oběma stranám. Jsou velmi loajální a zrada, lež a přebíhání k jiným firmám se jim příčí, mají raději své jisté i když ne vždy jsou spokojeny a vytrvávají dlouho na jednom místě. V Pannácch se rodí skvělí řemeslníci, mající velmi šikovné ruce, stejně jako na ruční a domácí práce všeho druhu. Muži jsou zrozeni pro inženýrství a konstruktéry. Panny se dobře uplatňují talé v sociologii, psychologii, pedagogice, v sociáních sféách a u různých forem průmyslu. Svobodná povolání pro ně nejsou zrovna to pravé, spíš k sobě potřebují někoho, s kým budou spolupracovat, radit se a komu mohou tvz. sloužit. Tím, že o všem velmi důsledně přemýšlí a dlouho některé věci zvažují se nehodí pro momenty, kdy je třeba rychlého, rázného a akčního rozhodování. Jsou velmi puntičkářské a potřebují si vždy vše pečlivě promyslet a zvážit, kdy na to potřebují svůj klid. Nemají rády nezbalost, ledabylost a odlfáknuotu práci. Proto chtete-li s nimi vycházet v dobrém buďte pečliví a zodpovědní. Panny nesnášejí konlikty, věci a nepříjemnosti řeší spíše poklidnou cestou, proto potřebují ke své práci v kolektivu klidné prostředí, bez hádek, konfliktů, pomluv a hádek.

Panny stejně jako Býci patří k zemským klidnějším znamením, právě i proto všeobecně velmi pracovité povahy, kdy jsou vynikající zaměstnanci, neboť na sebe neradi berou jakoukoliv zodpovědnost i přesto, že tyto vlohy bezesporu mají, ale nevěří si a hledají ve všem dokonalost a perfekcionalismus, což jim brání mnohdy k jejich vzestupu. Vládne jim Merkur, planeta intelektu, myšlení a komunikace, proto vynikají výbornými intelektuálními schopnostmi a vědomostmi. Uplatnit by se dobře mohli jako zdravotníci, lékaři, v lékárenství, jako rehabilitační pracovníci, v homeopatii, maséři, zubaři, dietní poradci, ekologové, zubaři, vědci, kněží, účetní, daňoví poradci, komentátoři, kritici, v knihkupectví, jako spisovatelé, učitelé, výchovní poradci, meteorologové, ve zdravé výživě, v domově důchodců, jako veterináři, farmáři, starožitníci, pedikérky, kadeřnice, ekonomové, recepční, pokojské, jako sekretářky a asistentky.

 

Vztahy.

V oblasti vztahů, citů a lásky jsou spíše zdrženlivé, mající v sobě jakési vnitřní bloky, které jim brání se zcela uvolnit. I přesto jsou některé Panny sobecké, kdy myslí na sebe především pak na úrovni hmotné, materiální a finanční se dívají na prospěch avýhody, jaké z toho budou mít s potřebu cítit a mít určité zajištění a jistoty. V lásce nejsu zrovna vášnivé, nicméně vše, co dělají clělají ve svém životě  bude naprosto dokonalé, velmi efektivní, promyšlené a propracované. Jako ideální protějšek si budou hledat partnerství i přátelství u lidí, kteří jsou intelektuálně zdatní, mající velké nároky na sebe, ale i na druhé, kdy díky tomu může trvat i déle, než si k sobě někoho připustí, nicméně mají svoje vysoké měřítko kvalit a hodnot, svůj vysoký metr, vysokou laťku a tou projde jen málokdo. Nikam však nespěchají, raději si počkají, neboť vědí, že kdo si počká, ten se dočká, proto se i vzdávají v pozdějším věku. Jsou velmi kritické k druhým, rády si rýpnu do vosího hnízda, sami však na kritiku své osoby budou velmi citliví. Pokud chcete vydržet s Pannou, musíte být důslední, poctiví a hlavně by Vás neměly rohodit jeich rýpavé poznámky, kdy to tak ani nemylsí, ale prostě títmo způsobem uvažují. mají rády ve věcech janso, styl, řád a pořádek. Panny si dobře rozumí s Býky, Raky a Panny.  Disharmonické vztahy pak budou s Kozorohy, Štíry, Berany a Lvi.

 

Zdraví a náchylnost k nemocem.

Panny mají většinou dobrý fyzický základ a pevný kořínek, spíše ale ze strachu a přilišné obavy o sebe se často stávají hypochondry, kteří mají potřebu se nadměrně hlídat a kontrolovat. Panny na na těle ovládají část břišní stěny, trávení, pobřišnicci, hladké svalstvo břicha, střeva a bránici. Proto onemocnění bývá v oblasti střev, nemocí břicha, špatného trávení, zácpy, průjmy a poruchy zažívání.

 

Panny jako:

ŽENA: tyto ženy a dívky budou trvat na svém, mající velké nároky, kdy budou volit spíše lidi a soukromí jak hlučné prostředí. Ocení jistě chvíle klidu, harmonie a rodinné pohody. Doma i na svém pracovišti budou mít vždy perfektní pořádek, stejně jako jejich oblečení a vizáž bude vždy perfektní, kvalitní a dokonalá. Jsou zrozeny pro věrnost a totéž očekávají od svých protějšků. Zklame-li je ovšem jejich partner, pak se stáhnou do sebe a nikdy neodpustí s tím, že při každé příležtosti vytáhnou na povrch minulost, aby připomněly jak jim bylo ublíženo. Pokud je jejich okolí bude podporovat, chválit a náležitě je ocení, budou to nadmíru skvělé matky a manželky. V opačném případě se uzavřou do sebe se sklony k pesmismu, kdy budou hledat spíše výmluvy, jak důvody, proč něco nejde.

MUŽ: ti jsou poněkud soběčtí, kde se projevuje melancholický temperament, kdy myslí spíše jen sami na sebe, jak na druhé s potřebou, aby bylo doma vždy navařeno, uklizeno, v pořádku, aby děti nezlobili a vše mělo svůj styl, řád aoni měli svůj klid. Vždy se budou dívat na věci, aby z toho ano sami vyzískali, vytěžili a něco měli, často na úkor svých drahocených protějšů, kdy dokážou být velmi pedanští někdy až despotičtí. Jsou rádi, když se kolem nich vše točí, jinak jsou ve své podstatě skromní, bez větších nároků, ale musí mít vše svoji úroveň. Jsou pracovití, je zde hodně workoholiků, kteří zůstávají dlouho v práci, na úkor rodiny s potřebu je zajistit, kdy josu velmi zodpovědní a vše berou až příliš vážně a stroze. Díky tomu však mohou zapomíbat na zábavu a potřebu odreagování. .

DÍTĚ: malé Panny patří mezi hodné, spořádané a zodpvědné děti se kterými nejsou žádné větší východné probémy a pokud ano, tak s jejich paličatostí a neústupností ve svých postojích a názorech. Mají od dětsví vynikající paměť a to na všechny detaily a maličkosti, díky čemuž dokáží rychle vše pochopit a odhalit. Jejich povaha je poklidná, poslušná a v podstatě ani nemumí moc zlobit, spíše jsou nadmíru chápavé, kdy své rodiče často překvapí svými dospěláckými a zralými názory. Mezi dětským kolektivem se drží spíše v pozadí, jen neradi na sebe upozorňují. Je dobré je od malička směřovat k pohybu a ke sportu, aby se to stalo každodenní, samozřejmou součástí jejich života. Svůj pokojíček budou udržovat v čistě a pořádku, stejně jako své školní zápisky budo mít vždy vemi pečlivé.

RODIČE: jako rodiče jsou Panny velmi důsledné a vyžadují poslučnost. Ke svým dětem se budou chovat velmi zodpovědně, vždy budou dostatečně zajištěny, ale co se týče citů nebo nějaké větší chvály, zde je jejich slabá slabá stránka, proto jejich děti mohou trpět nedostatkem lásky, pochopení a chvály. Nicméně děti jsou pro ně vše a budou se snažit je nasměrovat nějakým konkrétním, smysluplným směrem.  Výchova jejich ratolestí bude tvrdá, ale pečlivá, málokdy něco opomenou, kdy mají na své děti větší nároky a požadavky s potřebou vše náležitě kontrolovat a mít náležitý přehled o všem. Své děti však svojí úzkostlivosí, pečlivostí a bázlivostí mohou vést spíše ke strachům a menší sebedůvěře. Proto by neměli zapomínat druhé chválit, zejména pak své děti a ratolesti a to i za tolik samozřemé maličkosti. 

Známé osobnosti narozené ve znamení Panny.

Alois Jirásek, saša rašilov, Alžběta I., Antonín Dvořák, L. N. Tolstoj, P. Bezruč, M. Tyrš, E. Zátopek a J. W. von Goethe

 

Autorka: Ilona Regina Grimová, specialistka na karmu, astrokoučka, numeroložka a kartářka. On  line věštírna a poradna www.tajemstviastrologie.cz

 

 


Přidat komentář

Vaše jméno:

E-mail:

Opište prosím kontrolní kód:
 

Text komentáře:

Přidat komentář