PrůvodciZdravím.cz

SPLYNUTÍ DUŠÍ VI. - ORIGINAL plátno 90x110cm

SPLYNUTÍ DUŠÍ VI. - ORIGINAL plátno 90x110cm

Základní popis produktu:  ORIGINAL obrazu, malba na plátno velikosti 90x110cm, technika: akryl. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace

Cena:  16 000 Kč

Dotaz k produktu


ks
 

Detailní popis produktu:

Ty a Já, Já a Ty.
Souhra dvou rovnocenných partnerů, nádherných bytostí, každá sama za sebe tvořící jedinečný příběh života, přesto v jednotném respektu, doplnění, podpoře, vzájemné úctě, Lásce a SPLYNUTÍ DVOU DUŠÍ.

Hezký a naplňující vztah je NORMÁLNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBOU.

Každá zkušenost, každý vztah je Naším odrazem, proto, važte si SAMI SEBE, tím i Svého partnera. Netrapte se, do ničeho se nenuťte a ujasněte si, jak se chcete ve svých vztazích cítit. Ten příjemný pocit přijměte a věnujte si odměnu v podobě zpětné vazby na Vaše pozitivní myšlenky, jemné naladění a tvořivost, tedy láskyplné vztahy, SPLYNUTÍ DUŠÍ.

Obraz svou barevnou kompozicí blahodárně působí na 2.a 3.čakru. Je symbolem Láskyplnosti, vzájemnosti, partnerského naladění a všeobecných vztahů, SPLYNUTÍ.

ORIGINAL obrazu, malba na plátno velikosti 90x110cm, technika: akryl. Součástí obrazu je související text a jednoduchá meditace

Prodejce:

Jana Kateřina Kastnerová (IČO: 62036386)

Informace o prodejci:

OBRAZ A SLOVO vnímám jako jednu z báječných ALTERNATIVNÍCH možností TERAPIE /podobně jako meditaci, bylinné čaje, masáže, homeopatii …… /. OBRAZ může být přirozenou cestou k vnitřnímu klidu, nalezení středu, podporou pozitivního pohledu na svět, celkové vitality a životodárnosti.
PODSTATOU mé tvorby je blahodárné spojení OBRAZU A SLOVA, PŘIROZENOST, barevné kompozice vycházející z ČISTÝCH, nemíchaných barev a jednoduchých SYMBOLŮ s výrazným energetickým potenciálem /andělé, spirály, trojúhelníky, kruhy,...../
Vycházím z teoretických i prakticky „sebe-zkušenostně“ ověřených poznatků „nauky o barvách“ a průzkumů současné psychologie /světlo a barvy jsou neoddělitelně spojeny s naším životem, barví, obarvují, zabarvují, dobarvují, odbarvují naši životní sílu a energii, duševní rozpoložení a nálady …… každá barva má svůj specifický charakter, vibraci a nezměrný potenciál působnosti na náš organismus a imunitu - pozitivní i negativní,……. je-li v našich buňkách, myšlenkách přítomno SVĚTLO, pak má ozdravný, hojivý a regenerační účinek, chybí-li, jsme povětšinou v tělesné i duševní indispozici/.
Nedílnou součástí mých obrazů jsou pozitivně motivační TEXTY, jejichž záměrem je rozvinutí a podpora Sebe-Úcty, Vnitřní Síly a Harmonie, Lásky-Plnosti, Osobního Naplnění, Pochopení celistvého JÁ /tělo, duše - kdo jsem, co chci, kam směřuji, jak to uskutečním, ........ /, potlačení strachu a obav, zahájení Sebe-Ozdravného procesu.
Velmi ráda pracuji a během „barevných“ meditací, učím své klienty používat VIZUALIZACI, která je naší úžasnou a přirozenou součástí. Pečlivý důraz kladu i na úvahu o SLOVECH /jejich základu/ a MYŠLENKÁCH neb jejich „nastavení“ má výrazný vliv na naše prožitky a situace, s kterými se v životě setkáváme /opakovaně či jednorázově/.
Závěrem chci "PŘIPOMENOUT" za sebe i pro Vás, že COKOLIV děláte s LÁSKOU, ZÁPALEM A RADOSTÍ je ve své podstatě LÉČIVÉ, proto za jakýmkoliv uzdravením /těla, duše, srdíčka,....../ nehledejte nic nad-přirozeného, neboť LÁSKA JE VŠELÉK, který UZDRAVUJE, OČIŠŤUJE A ODPOUŠTÍ.

DĚTSKÁ TVORBA
Potenciál DĚTSKÉHO věku je naprosto ÚŽASNÝ v tom, že děti ještě „VĚDÍ“ neb nestihli zapomenout, jsou ve spojení se svou INTUICÍ, jejich myšlenky jsou nezatížené logikou a analytickým myšlením, jsou OPRAVDOVÉ, bezelstné, věřící v pohádkově dobré konce. Vše zmíněné bylo jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla část své tvorby věnovat DĚTEM a podpořit v nich tento přirozený potenciál a naučit je s ním pracovat. Vše „se děje“ na základě pouhého vnímání barev a slov v podobě pozitivních textů /afirmací/ a barevných pohádek.
Dalším krásným důvodem k dětské tvorbě byla úvaha nad souvislostmi „vývojových stadií a vztahů“ neb i já sama jsem kdysi dávno bývala dítětem, dcerou svých rodičů a nyní dospělou ženou, maminkou 2 báječných kluků.
Všechny tyto posloupnosti mne přivedli k uvědomění, jak úžasné by bylo, ujasnit si již v DĚTSTVÍ platné a fungující motto, že „JEN JÁ JSEM TEN, KDO ŘÍDÍ A OVLIVŇUJE MŮJ VLASTNÍ ŽIVOT“ a jak podstatná jsou pro vývoj našeho života SLOVA a MYŠLENKY, které vyslovujeme, píšeme nebo si je pouze myslíme neb „ to na co myslíme i podporujeme a tak i žijeme“.
Jsem přesvědčená, že podpoříme-li v dětech již od malička přirozeným způsobem, bez „tlačení na pilu“ podstatu významu jejich osobního poslání, jedinečnosti, přijetí, vážení si, respektování sebe i ostatních, dáte dětem prostor pro fantazii, pochopení SEBE-SAMA, KDO JSEM, CO VLASTNĚ CHCI a jak to „udělám“, pak v dětech otevřete vědomí INTUICE, která automaticky spustí proces „správných“ voleb, bezpečí, naplnění, radosti a štěstí.
„dospěláci, zkuste si vybavit, co vás v dětství bavilo, čemu jste se věnovali, budete-li se podobným oborům věnovat i v dospělosti je velká pravděpodobnost, že v nich budete úspěšní“.
Na základě všech těchto souvislostí jsem vytvořila cyklus dětských obrázků a doprovodných textů s názvem „ DĚTEM PRO POHLAZENÍ DUŠE“. Obrázky jednotlivě i mezi sebou barevně harmonicky ladí. Téměř vždy je v nich zastoupeno všech 7 barev duhy a blahodárně tak působí na vyváženost celého energetického systému, představivost, láskyplnost, soustředění a podporu intuitivního myšlení.

DĚTEM s LÁSKOU
Jana Kateřina Kastnerová

Dosažené vzdělání v oboru:
Individual Style Training lektor Wenche Schneider AICI, CIP (Německo) – Professional Image Institute Praha
Neverbální komunikace – Mudr.PhDr. Miroslav Krejčíř, soukromý psycholog
Psychologie lidské komunikace – Mgr.Jana Wiesnerová – Professional Image Institute Praha
Vizážista speciál ukončen akreditací MŠMT ČR – Asociace vizážistů a stylistů ČR Praha
Styl – Asociace vizážistů a stylistů ČR
Fotomake-up – Asociace vizážistů a stylistů ČR
Rozšířená barevná typologie – Asociace vizážistů a stylistů ČR
Psychologie make-upu a vizáže – Asociace vizážistů a stylistů ČR
Kurzy aromaterapie – INPROV Brno
Přednášky a publikace odborných článků v oblastních novinách TRS
Professional VISAGE – Profiliceni Praha
K-STUDIO VISAGE Vysoké Mýto
FOTO-MAKE-UP společné fotografické projekty
Psychografie lektor Marie Machková Bratislava

Výstavy:
Galerie GNOZE a Galerie XXL Louny – OBRAZY SRDCE /22.6.2012 – 30.9.2012/
Art Café Gallery U Šnečků Žatec – 01.10.2012 - 31.12.2012
Galerie GNOZE Louny – výtvarný salon – OBRAZY SRDCE /21.06.2013 – 31.08.2013/
ANTAKARANA centrum osobního rozvoje Ostrava – autorská výstava /01.11.2013 – 31.12.2013/
Knihkupectví RITUAL Brno – autorská výstava /07.02.2014 – květen 2014/
OC – GALERIE Ostrava – spoluautorská výstava s Petrem Davidem /květen – červen 2014/
Celoroční výstava autorské tvorby – KAMALA Pardubice

Media:
Publikace obrazů a článků – oblastní noviny TRS, VE HVĚZDÁCH
ČT – POLOŠERO – Síla obrazu:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/213562222000001-polosero-sila-obrazu/