PrůvodciZdravím.cz

Numerologický výklad

Numerologický výklad

Základní popis produktu:  NUMEROLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI\r\n\r\n \r\nNumerologický rozbor neboli věštění z čísel může být i originálním dárkem k narozeninám, na vánoce či jako věnování k narození dítěte. Je to neocenitelný dárek na celý život.

Cena:  1 400 Kč

Dotaz k produktu


ks
 

Detailní popis produktu:

NUMEROLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

 

Numerologický rozbor neboli věštění z čísel může být i originálním dárkem k narozeninám, na vánoce či jako věnování k narození dítěte. Je to neocenitelný dárek na celý život.

 

Podle Vašeho data narození Vám vypracujeme numerologický rozbor osobnosti. Jde o podrobný rozbor povahy člověka a jeho předpokladů a možností.  

 numerologie Regina 2

Cena.

1.000,-Kč

  

Co je k výkladu potřeba.

Abychom Vám mohli co nejlépe, nejpřesněji a korektně odpovědět, uveďte prosím do e-mailu nebo kontaktního formuláře Vaše datum a čas Vašeho narození spolu s Vaší otázkou, popř. datum osoby, na kterou se ptáte spolu s jejím jménem, popř. fotem. Pokud nevíte čas, kdy jste se narodili, můžete si to zjistit v matrice. Pakliže datum toho druhého neznáte, nevadí, k věštbě postačí  jen jeho jméno. Numerologický rozbor lze provést také podle Vašeho jména, příjmení, názvu firmy, podniku, či jiného jmenného názvu.

 

Jak si objednat.

Zaplatit:  

 • částku 1.000,-
 • na číslo účtu: 2900634833
 • kód banky: 2010
 • variabilní symbol: Vaše narození ve formátu: DD –MM – RR (např. 17. 8. 1954 jako 17081954)

 

Dodání a doručení.

Po připsání příslušné částky Vám do 5 dní na Váš e-mail bude výklad zaslán elektronicky, a to ve formátu PDF o velikosti A4 a počtu stran 6 – 8. Pokud byste měli zájem o zaslání tištěné verze, napište to spolu s objednávkou. Zde je účtován navíc poplatek 80 Kč, tedy celková cena je 1.080,- Kč. V tomto případě Vám bude zásilka doručena nejpozději do jednoho týdne od připsání částky na účet.

 

 

Druhy numerologických výkladů.

 • rozbor podle data narození
 • rozbor podle vzniku firmy, podniku či jiné události
 • rozbor jmenný podle Vašeho jména, příjmení či názvu firmy, ulice, města, kde bydlíte
 • rozbor dětský, jaké má narozené dítko předpoklady do svého života, co mu sudičky nadělili
 • rozbor momentální události či konkrétního okamžiku nebo příležitosti

  

Co se vše z numeroskopu dozvíte.

 • jak rozvinout a uplatnit své schopnosti
 • jaké je Vaše životní poslání
 • kdy je nejvhodnější čas na změnu
 • jaké jsou Vaše povahové a charakterové vlastnosti
 • jaký typ vztahů přitahujete, proč a jak lépe pochopit sami sebe i druhé 
 • v jaké životní fázi se nacházíte
 • jak jste na tom v sexuální oblasti
 • jaké jsou Vaše profesní dovednosti
 • jak jste na tom se zdravím
 • jaké bylo či bude dětství, střední věk a stáří
 • jak jste na tom s Vašimi city, egem, myšlením, intelektem, praktickými schopnostmi, dovednostmi, s analytickým myšlením, jak dalece jste na duchovní úrovni, jaký máte vztah k dětem, rodině, k financím, k práci a mnoho dalšího

 

Numerologie a jejich číselná vibrace ukazují dispozice člověka, které mu jsou předurčeny. Za pomocí čísel lze odhalit vibrace v nás a díky tomu můžeme poznat sami sebe, ale i pochopit druhé, jejich chování, motivace a to, jací skutečně jsou. Zjistíte, kolik toho sami o sobě víte, dozvíte se něco o Vás, o Vašich blízkých, o Vašich skrytých možnostech. Pomocí numerologického rozboru poznáte své předpoklady a činy, ke kterým jste předurčeni. Když sami sebe poznáte, nebudete se bát úspěšně dělat to, co Vás baví. Dozvíte se o svých silných i slabých stránkách. Numerologie poukazuje na skutečnost, že každý tvor přišel na svět s rozdílnými vlastnostmi, kvalitami a s různými životními úkoly. Proto by si rodiče měli více všímat data narození svého dítěte. Zdaleka ne všechny vlastnosti jsou dědičné. Naopak většina charakterových vlastností vyplývá z data narození, ale také z jména. Na základě tohoto poznání můžeme daleko více využít nadání a schopnosti našich dětí i nás samotných. Numerologie nás učí poznávat a chápat nejen sebe, ale i druhé, je spojením nás spolu s vesmírem a  dokáže odhalit člověka, takový, jaký skutečně je.

 

Numerologické rozbory umí velmi efektivně odpovědět na otázky týkající se lásky, zdraví, kariéry, partnerských vztahů.

 


 

NUMEROLOGIE

Numerologie je nauka o číslech a první náznaky čísel se objevily kolem 4. tisíciletí před naším letopočtem. Už jeskynní lidé zapisovali své poznatky pomocí čar na skály, dále později pomocí klínů, suků, různých znaků až po dnešní číslice. Základ čísel tkví již ve starém Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Zakladatelem číselné nauky je sám Pythagoras (řecký filozof, matematik a astrolog), který přiřadil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme dodnes. Jeho největší přínos spočívá v tom, že používal čísla, jejich zkoumání a výklad na úrovni materiální, ale i duchovní a vesmírné. Pythagorovo učení vycházelo z tajné Egyptské číselné magie, ze které také vznikaly obrazy Tarotových karet. Každé číslo má i svou vládnoucí planetu, každá planeta zároveň vládne některému z dvanácti znamení zvěrokruhu. Propojením vlivu čísla s vlivem planet a jejich znamení dostaneme zajímavé výsledky při jednotlivých rozborech osobnosti.

 

Přibližně před 15.000 lety Mayové pozorovali cykly souhvězdí a planet. Jejich výpočty se do dnešních počítačových liší jen několik málo desetin. Všechny tyto systémy napovídají, že mikrokosmos je stejný jako makrokosmos (jak nahoře, tak dole). Vesmír je stejný jako lidský organismus a naopak. Znamená to, že věci, které se odehrávají ve vesmírných zákonitostech, jsou stejné jako procesy v našem těle i na naší planetě. Traduje se, že numerologická nauka byla předána Adamovi a Evě, a také v Bibli je zaznamenáno, že Ježíš Kristus ve svém učení využíval numerologii.

 

Numerologie vychází z hebrejské kabaly (mystické židovské učení, založené na 22 písmenech hebrejské abecedy) a na deseti číslech pythagorejské školy. My jsme převzali systém číslování od Arabů. Každé číslo i písmeno má svoji specifickou symboliku. Jméno je jakýmsi břemenem, které sebou vláčíme, datum narození pak způsob našeho vývoje.

 

Své dotazy, otázky a vše co Vás zajímá se můžete ptát našich poradců. Pod profilem každého poradce naleznete témata a oblasti, kterými se zabývají a ve kterých mají také praxi a zkušenosti. 

 

„Poznej sám sebe“ ( GNÓTHI SEAUTÓN )

 

Datum narození je klíč k  Vašemu životu

Další obrázky:

Numerologický výklad

Prodejce:

Ilona Regina Grimová (IČO: 03202259)

Informace o prodejci:

KDO JSEM

na tuto otázku zatím nedokážu odpovědět, nyní mohu jen říci, jsem na své cestě a poznávám se." Znáš-li lidi, jsi moudrý, znáš-li sebe, jsi osvícený. "

Právě k tomuto poznávání jak sama sebe, tak i druhých lidí je mi obrovským pomocníkem právě astrologie.

V moment, kdy jsem se zde na Zemi poprvé nadechla, stálo Slunce ve znamení Ryb ovládaných Neptunem, což dává velkou intuici, citlivost, tvůrčí sklony a schopnost náhledu do druhých lidí, empatii, sociální cítění a také touhu a schopnost pomáhat druhým lidem. Tento vodní živel dává prostor pro cit, hlubší dimenze, emoce a podvědomí. Ascendent v Panně mi napomáhá dodat tomu všemu analytické a detailní vnímání, vidět i zdánlivě nepatrné maličkosti, umět číst mezi řádky, rozebrat okolnosti a vyvodit důsledky a výsledky.

Astrologií se zabývám od dob, kam až sahá má paměť, to jest od dob raného mládí, kdy mě již v této době přitahovaly a lákaly věci tajemné a záhadné. Měla jsem již tehdy touhu hledat hlubší smysl života, touhu znát odpovědi na nekonečné otázky typu „proč" a "jak".

S přibývajícími léty jsem se začala zajímat o další esoterické disciplíny, zejména o astrologii, numerologii, tarot, kyvadlo, grafologii, zdravý životní styl, filosofii, psychologii, psychotroniku, telekinezi a mnoho dalších.

Postupně jsem sbírala informace v různých knihách, časopisech, dokumentem. Posléze jsem začala aktivně navštěvovat semináře a kurzy s astrologickou a jinou tématikou a začala navštěvovat astrologickou školu Moderní astrologie paní RNDr. Aleny Bratkové, zaměřenou na zdraví.

Tady jsem začala sbírat zkušenosti a poznatky, které jsem následně začala uplatňovat v praxi. Na své cestě za poznáním jsem se setkala s mnoha skvělými lidičkami, z nichž každý z nich mne něčím obohatil a posunul o kousek dál.

Postupem času jsem stále víc a víc začala chápat a dávat si do souvislosti, jak zdravotní, tak i psychické problémy jako důsledek neporozumění smyslu života a základním přírodním (vesmírným) zákonům. Intuitivně jsem si zřejmě zvolila povolání ve zdravotnictví, kde se pohybuji již téměř 27 let. Práce s lidmi, kteří potřebují pomoc a chodí si pro rady, moje poznání ještě doplňovalo a upevňovalo. Začala jsem jsem poskytovat rady a konzultace lidem, kteří mě o to stále častěji žádali. Fakt, že se za mnou navraceli s děkovnými slovy a žádali další pomoc, mě navedlo k dalším krokům. Začala jsem všechny své znalosti kombinovat s astrologií, která mě zcela pohltila.

Začala jsem zjišťovat, že jednotlivé horoskopy a jejich planetární konstelace naprosto přesně popisují charaktery každého z nás, stejně jako dispozice a vlohy každého jedince.

Zjistila jsem, že astrologie dává poznání „vyzkoušet, poznat, dostat důkaz a odpověď ".

Na astrologii je úžasná souvislost mezi psychologickým nastavením člověka a jeho životní cestou.

Svoje astrologické poznatky pro větší kompletní celek doplňuji kyvadlem, výkladem tarotových karet a numerologií.

Kurzy prodejce:

Články prodejce:

Další produkty prodejce:

Horoskopy na míru

produkt: Horoskopy na míru

cena: 1 700 Kč

 Odpověď na jednu otázku

produkt: Odpověď na jednu otázku

cena: 500 Kč

Online poradenství

produkt: Online poradenství

cena: 30 Kč

Konzultace přes SKYPE

produkt: Konzultace přes SKYPE

cena: 600 Kč

 PUBLIKACE - Čísla a jejich význam v životě (Publikace o...

produkt: PUBLIKACE - Čísla a jejich význam v životě (Publikace o...

cena: 260 Kč

Zobrazit všechny moje produkty »