PrůvodciZdravím.cz

Iva Hemská

Iva Hemská

Jméno firmy, centra, kde pracuji:
Terapie, koučink, semináře IVA HEMSKÁ

IČO: není vyplněno

Adresa pracoviště:
Sukova třída 1556 Pardubice

Kontaktní telefon: 728944736

WWW: www.hemska.estranky.cz

Kontaktovat průvodce

Používám tyto techniky:
bachova květová terapie, kineziologie, koučink

Nabízím tyto služby:
Numerologie z psychologického hlediska (nejde o výklad budoucnosti) - pochopíš sebe a své děti (pro děti to nejdůležitější - každý jsme originál). Numerologie mi pomáhá najít odpověď na otázku "Kdo a proč jsme právě takoví, jací jsme?" A v životě jde pouze o jedno POCHOPIT SÁM SEBE.

Kineziologie One Brain - nejrychlejší, nejjemnější a nejjednodušší metoda, která zrestartuje vaše myšlení a emoční nastavení. Kineziologie One Brain urychlí a zefektivní všechny koučovací metody.

NLP - koučovací metoda - dovede vás k poznání, co vlastně hledáte a dokáže vás podporovat v uskutečnění vlastní efektivní cesty k tomu, co chcete.
Bachova terapie - pomáhá dočistit mentální vzorce po odblokování a podpořit vás ve vašem úsilí, jednání, rozhodnutí.

Emoční vzorce chování - najdeme a přepíšeme staré nevhodné Emoční vzorce chování, které ovlivňují naše chování v přítomnosti a blokují nám žít plnohodnonotnou, šťastnou budoucnost.


Každá z metod hraje v celkové systému svou roli – . Velmi důležité je pochopit sám sebe, své nadání, schopnosti, chování ve stresu atd

Kineziologie metoda One Brain (Kineziologií je hodně, ale pouze tato metoda tvoří celek, který má své dané postupy. Může dokonce zaktivovat schopnosti a nadání, které jsme v sobě dosud popírali. Fyzicky ani mentálně se nezmění nic, dokud se nezmění náš systém přesvědčení

Ceník služeb:
Cena Terapie + koučink : 700kč/hod

Délka první konzultace s terapii + koučinkem : cca 2h - do ceny terapie jsou započítány Bachovy energetické esence

Délka následující terapie + koučinku 1h – 1,5h - namíchání vytestovaných Bachových esencí + 150kč

Více o mně:

Oblasti působení
TTK (transformační terapie&koučink) analyzuje a napravuje především klíčové oblasti života:

Vztah k našemu životu- čím lépe dokážeme přijímat svůj život, tím méně máme v životě třecích ploch, tím lépe se v něm cítíme a tím přátelštěji se na oplátku život chová k nám. Toto se týká, práce, financí vztahů a seberealizace obecně.

Vztah k sobě - Jestliže dokážeme vycházet sami se sebou, budeme spokojenější. Uzdravením vztahu k sobě ( a v sobě..:-) a ke své touze se nám může trvale emocionálně ulevit.

Vztah k druhým - ve snaze zapřít svoji vlastní citlivost a zranitelnost často po celý život budujeme obranné pancíře, abychom pod nimi nakonec zůstali izolovaní a osamělí. Obranné pancíře nám brání projevovat se takoví, jací doopravdy jsme. Čím více rozvineme odvahu projevit se takoví, jací jsme, tím snadněji najdeme lidi, kteří nás právě takové budou mít rádi.
Hledáte cestu osobního rozvoje a sebepoznání

Chcete změnit vnitřní konflikty a iracionální pocity
Uvědomujete si, že mnohdy jednáte v rozporu s vašimi přáními a plány ( to si nemohu dovolit, mám strach, to nevyjde…)

Je na vás zda se rozhodnete pro práci v přítomnosti nebo se potřebujete připravit na "něco" v budoucnosti nebo chcete pracovat na všech úrovních (minulost, přítomnost, budoucnost). .

Co vám přinese spolupráce se mnou?
Zjistíte své životní priority, potřebné k osobnostnímu rozvoji.

Nalezení životního směru, nastartování pozitivních změn

Poznáte sami sebe, dojdete k porozumění, proč se v určitých situacích chováte, jak se chováte.

Změníte myšlení a začnete si tvořit svůj život právě takový, jaký si přejeme
mít v oblasti vztahů, hojnosti, fyzické kondice.

Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost. Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud a podobně. Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes. Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost.

Jaké využívám metody a techniky TTK?

Transformační terapie-koučink (TTK) v mé poradně funguje na jiném principu než běžná koučinková sezení.

Použitím vhodných metod a technik (právě pro vás),objevíme a zpracujeme to, co vás konkrétně limituje v cestě za vašim cílem.

Svalový test. Při své práci využívám tzv. svalový test, který funguje na principu bio-feedback a umožňuje nalézt vaše životní priority.

Po nalezení vašich priorit se můžeme efektivně věnovat vašemu osobnostní mu rozvoj a rozvíjení talentů, technikami koučovací metody NLprogramování (Neurolingvistické programování) , která vás dovede (vede) k poznání, co vlastně hledáte a dokáže vás podporovat v uskutečnění vlastní efektivní cesty k tomu, co chcete.

Numerologie (nejde o výklad budoucnosti) - pochopíš sebe a své děti (pro děti to nejdůležitější - každý jsme originál, ne kopie mamky nebo taťky). V životě jde pouze o jedno, POCHOPIT SÁM SEBE. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami.

Bachova terapie (esence, namíchané přímo na aktuální emoční stav klienta ) - pomáhá dočistit mentální vzorce po odblokování a podpořit vás ve vašem úsilí, jednání, rozhodnutí.

Emoční vzorce chování - najdeme a přepíšeme staré nevhodné Emoční vzorce chování, které ovlivňují naše chování v přítomnosti a blokují nám žít plnohodnotnou, šťastnou budoucnost.

Access Bars® - je technika na bázi kvantové terapie, která se zaměřuje na 32 bodů na hlavě. Ty jsou vstupní branou a naopak i výstupním místem různých emocí, témat, oblastí života, schopností, bloků, potenciálů, programů, vzorců atd.

Jak probíhá Transformační terapie-koučink?

První krok
Prakticky probíhá jako rozhovor (kdo nechce nemusí o svém životě mluvit), kdy klient pojmenuje co chce a potřebuje ve svém životě změnit
Klient si určí cíl.
Využívám svalový test, který slouží pro přesné určení vašich priorit.

Druhý krok
Další fází je změnit nefunkční vzorec, jenž ovlivňuje naše rozhodování v přítomnosti.
Tato fáze umožní klientovi zakusit nové možnosti a získání svobody volby i ve vztahu ke své minulosti a tomu, k čemu jsme předurčeni.

Třetí krok
Pomocí vhodných technik rozšířite vědomí a nastartujete své nové cesty. Uvědomíte si využití nového přístupu v konkrétních životních situacích se zaměřením na cíl.

Jste introvert?
Pro lidičky, kteří se obávají absolvovat Transformační terapii/koučink , jelikož se jim nechce (nebo neumí) hovořit o svých zkušenostech, zážitcích, momentálních bolístkách, mám uklidňující zprávu:
Pokud se vám nechce (z jakéhokoli důvodu) nemusíte mluvit o svém životě, popisovat své příběhy vyprávět o dětství, rozebírat vztahové problémy.

Pro zpracování a vyřešení vašich potíží mi postačí:

Pocity na fyzickém těle
Popis emocí a pocitů, které prožíváte v souvislosti s daným problémem, tématem ( např. strach, hněv, apatie, rezignace, pocit opuštěnosti, pocit méně cennosti, atd..)

Cíl terapie:
Zkuste se podívat zda vás netrápí jedna z následujících věcí:
Co doopravdy chci?“, „Jak toho dosáhnu?“, "Proč je to pro mě důležité?"

jak udržovat smysluplné vztahy
jak si vybudovat zdravé sebevědomí a láskyplnou komunikaci
odvahu jít do nových věcí
vybalancování času práce vs odpočinek, práce vs. rodina
realizace cíle bez zbytečných obav a stresu
chybějící motivace, stagnace
poklidnější zvládání vypjatých situací
otázky ohledně sebehodnoty, sebedůvěry, ocenění
strach z neúspěchu, ze selhání, z chyby, ze zodpovědnosti, z autorit, z konkurence,...
zvýšení kreativity anebo originality
zlepšení v procesu učení
nespavost způsobená stresem, syndrom vyhoření, ztráta energie, přetížení
rozhodnutí opustit nevyhovující zaměstnání
strach z nedostatku financí, negativní finanční přesvědčení
strach z mateřství, otcovství
obavy v otázce sexuality
nemohu otěhotnět
workoholismus, ne-schopnost se uvolnit
vymizení frustrace, pocitu marnosti, bezmoci, nedokonalosti
nízká efektivita v poměru k vynaloženému úsilí
ztráta našich nejbližších
proč jsem neustále nemocný
proč se mi mé nemoci opakují

Pokud i Vy cítíte podobné otázky ve svém nitru, kontaktujte mne. Spolu se podíváme na možné příčiny a nalezneme návrhy na řešení.
Nečekejte až se váš život vyhrotí nebo tělo onemocní.

Terapie-koučink nanahrazuje lékařské ošetření a vyšetření. Nenahrazuje odbornou psychologickou a psychiatrickou pomoc.

Oblasti působení
TTK (transformační terapie&koučink) analyzuje a napravuje především klíčové oblasti života:

Vztah k našemu životu- čím lépe dokážeme přijímat svůj život, tím méně máme v životě třecích ploch, tím lépe se v něm cítíme a tím přátelštěji se na oplátku život chová k nám. Toto se týká, práce, financí vztahů a seberealizace obecně.
Vztah k sobě - Jestliže dokážeme vycházet sami se sebou, budeme spokojenější. Uzdravením vztahu k sobě ( a v sobě..:-) a ke své touze se nám může trvale emocionálně ulevit.
Vztah k druhým - ve snaze zapřít svoji vlastní citlivost a zranitelnost často po celý život budujeme obranné pancíře, abychom pod nimi nakonec zůstali izolovaní a osamělí. Obranné pancíře nám brání projevovat se takoví, jací doopravdy jsme. Čím více rozvineme odvahu projevit se takoví, jací jsme, tím snadněji najdeme lidi, kteří nás právě takové budou mít rádi.
Hledáte cestu osobního rozvoje a sebepoznání
Chcete změnit vnitřní konflikty a iracionální pocity
Uvědomujete si, že mnohdy jednáte v rozporu s vašimi přáními a plány ( to si nemohu dovolit, mám strach, to nevyjde…)
Je na vás zda se rozhodnete pro práci v přítomnosti nebo se potřebujete připravit na "něco" v budoucnosti nebo chcete pracovat na všech úrovních (minulost, přítomnost, budoucnost). .

Co vám přinese spolupráce se mnou?
Zjistíte své životní priority, potřebné k osobnostnímu rozvoji.
Nalezení životního směru, nastartování pozitivních změn
Poznáte sami sebe, dojdete k porozumění, proč se v určitých situacích chováte, jak se chováte.
Změníte myšlení a začnete si tvořit svůj život právě takový, jaký si přejeme mít v oblasti vzttahů, hojnosti, fyzické kondice.
Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost. Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud a podobně. Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes. Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost.

Jaké využívám metody a techniky TTK?
Transformační terapie-koučink (TTK) v mé poradně funguje na jiném principu než běžná koučinková sezení.

Použitím vhodných metod a technik (právě pro vás),objevíme a zpracujeme to, co vás konkrétně limituje v cestě za vašim cílem.
Svalový test. Při své práci využívám tzv. svalový test, který funguje na principu bio-feedback a umožňuje nalézt vaše životní priority.
Po nalezení vašich priorit se můžeme efektivně věnovat vašemu osobnostní mu rozvoj a rozvíjení talentů, technikami koučovací metody NLprogramování (Neurolingvistické programování) , která vás dovede (vede) k poznání, co vlastně hledáte a dokáže vás podporovat v uskutečnění vlastní efektivní cesty k tomu, co chcete.
Numerologie (nejde o výklad budoucnosti) - pochopíš sebe a své děti (pro děti to nejdůležitější - každý jsme originál, ne kopie mamky nebo taťky). V životě jde pouze o jedno, POCHOPIT SÁM SEBE. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami.
Bachova terapie (esence, namíchané přímo na aktuální emoční stav klienta ) - pomáhá dočistit mentální vzorce po odblokování a podpořit vás ve vašem úsilí, jednání, rozhodnutí.
Emoční vzorce chování - najdeme a přepíšeme staré nevhodné Emoční vzorce chování, které ovlivňují naše chování v přítomnosti a blokují nám žít plnohodnotnou, šťastnou budoucnost.
Access Bars® - je technika na bázi kvantové terapie, která se zaměřuje na 32 bodů na hlavě. Ty jsou vstupní branou a naopak i výstupním místem různých emocí, témat, oblastí života, schopností, bloků, potenciálů, programů, vzorců atd.
Jak probíhá Transformační terapie-koučink?
První krok
Prakticky probíhá jako rozhovor (kdo nechce nemusí o svém životě mluvit), kdy klient pojmenuje co chce a potřebuje ve svém životě změnit
Klient si určí cíl.
Využívám svalový test, který slouží pro přesné určení vašich priorit.
Druhý krok
Další fází je změnit nefunkční vzorec, jenž ovlivňuje naše rozhodování v přítomnosti.
Tato fáze umožní klientovi zakusit nové možnosti a získání svobody volby i ve vztahu ke své minulosti a tomu, k čemu jsme předurčeni.
Třetí krok
Pomocí vhodných technik rozšířite vědomí a nastartujete své nové cesty. Uvědomíte si využití nového přístupu v konkrétních životních situacích se zaměřením na cíl.
Jste introvert?
Pro lidičky, kteří se obávají absolvovat Transformační terapii/koučink , jelikož se jim nechce (nebo neumí) hovořit o svých zkušenostech, zážitcích, momentálních bolístkách, mám uklidňující zprávu:
Pokud se vám nechce (z jakéhokoli důvodu) nemusíte mluvit o svém životě, popisovat své příběhy vyprávět o dětství, rozebírat vztahové problémy.

Pro zpracování a vyřešení vašich potíží mi postačí:

Pocity na fyzickém těle
Popis emocí a pocitů, které prožíváte v souvislosti s daným problémem, tématem ( např. strach, hněv, apatie, rezignace, pocit opuštěnosti, pocit méně cennosti, atd..)
Cíl terapie
Zkuste se podívat zda vás netrápí jedna z následujících věcí:
Co doopravdy chci?“, „Jak toho dosáhnu?“, "Proč je to pro mě důležité?"

jak udržovat smysluplné vztahy
jak si vybudovat zdravé sebevědomí a láskyplnou komunikaci
odvahu jít do nových věcí
vybalancování času práce vs odpočinek, práce vs. rodina
realizace cíle bez zbytečných obav a stresu
chybějící motivace, stagnace
poklidnější zvládání vypjatých situací
otázky ohledně sebehodnoty, sebedůvěry, ocenění
strach z neúspěchu, ze selhání, z chyby, ze zodpovědnosti, z autorit, z konkurence,...
zvýšení kreativity anebo originality
zlepšení v procesu učení
nespavost způsobená stresem, syndrom vyhoření, ztráta energie, přetížení
rozhodnutí opustit nevyhovující zaměstnání
strach z nedostatku financí, negativní finanční přesvědčení
strach z mateřství, otcovství
obavy v otázce sexuality
nemohu otěhotnět
workoholismus, ne-schopnost se uvolnit
vymizení frustrace, pocitu marnosti, bezmoci, nedokonalosti
nízká efektivita v poměru k vynaloženému úsilí
ztráta našich nejbližších
proč jsem neustále nemocný
proč se mi mé nemoci opakují

Pokud i Vy cítíte podobné otázky ve svém nitru, kontaktujte mne. Spolu se podíváme na možné příčiny a nalezneme návrhy na řešení. Nečekejte až se váš život vyhrotí nebo tělo onemocní.

Terapie-koučink nanahrazuje lékařské ošetření a vyšetření. Nenahrazuje odbornou psychologickou a psychiatrickou pomoc.

Mé články:

Navštivte mé kurzy:

Fotogalerie:

Iva Hemská

Přidat komentář:

Křestní jméno:

E-mail (nezobrazí se):

Profese:

Opište prosím kontrolní kód:
 

Text komentáře:

Přidat komentář