PrůvodciZdravím.cz

Vložení produktu


Chcete-li prezentovat na serveru Průvodci zdravím.cz své produkty, postupujte následujícím způsobem.


1.Zaregistrujte se:

 • Klikněte na registrace v pravém horním rohu hlavní stránky.
 • Vyplňte  Vaše osobní informace.
 • Jméno, Příjmení  -  budete uvedeni pod tímto Jménem a Příjmením.
 •  Email  - na tento email Vám bude zasílán zájem návštěvníků serveru  o Vaše služby nebo produkt a dále informace od provozovatele stránek.  V rámci registrace je  email unikátmí  - tzn. není možné jej později měnit.
 • Telefon –  bude uveden v detailu Průvodce
 • IČO – bude uvedeno v detailu Průvodce a v detailu produktu v informacích o Prodejci
 • Web – u Průvodci  zdravim.cz bude uveden v detailu Průvodce
 • Vyberte  Typ účtu – v případě, že nabízíte vše ostatní kromě služeb ( tj. produkty, akce, články)  , zaklikněte Typ účtu Prodejce. Pokud nabízíte služby ( i v kombinaci s nabídkou akcí, produktů, psaní článků), zaklikněte Typ účtu Průvodce zdravím a pro vyplnění  účtu použijte nápovědu Vložení profilu Průvodce.
 • Vyplňte Heslo  - bude sloužit pro Vaše opakované  přihlašování na serveru Průvodci zdravím.cz.

 

2. Vyplňte  typ účtu Prodejce:

 • Vyplňte Vaše nastavení – lokalita Kraj a Město bude použita pro filtrování.
 • Více informací o mně - napište několik  informací o Vaší činnosti, která souvisí s prodejem Vašeho produktu. Krátce se představte, aby potenciální kupec měl stručnou představu o tom, od koho bude produkt nakupovat.  Tato informace se objeví v detailu produktu.
 • Seznamte s Podmínkami užívání, kterými se užívání tohoto serveru řídí a zaškrtněte Přečetl jsem a souhlasím s Podmínkami užívání.

 

3. Vložte produkty:

 • Vkládat produkty mohou Průvodci  i Prodejci .
 • Po úspěšné registraci  se dostanete do stránky Vítejte ve svém účtu. Vpravo pod Můj obsah klikněte na  Moje produkty.  Zde můžete spravovat Vaše produkty – přidávat nové,  aktualizovat obsah, případně smazat již zadané apod.
 • Vložení nového produktu  - v  pravém horním rohu klikněte na Vložit. Otevře se nová stránka, kde postupně vyplníte potřebné údaje k produktu:
 • Název produktu-  uveďte jméno produktu, pokud možno stručně.
 • Stručný popis produktu - zde můžete uvést více základních informací k produktu,  např. celý název, pokud je rozsáhlý, dále balení,  důležité nebo zajímavé informace, které dělají produkt atraktivním nebo  unikátním.
 • Detailní popis -  v tomto okně se můžete rozepsat bez omezení a uvést veškeré informace o produktu, které máte k dispozici , eventuelně  které  máte povinnost dle povahy produktu uvést spotřebiteli před jeho nákupem. Pomocí lišty v tomto okně můžete stejně jako ve Wordu použít různou velikost písma, písmo zvýraznit a vložit obrázky ( 3. ikona zezadu). Texty můžete kopírovat z předem připraveného Word dokumentu.
 • Cena – do okna uveďte požadovanou cenu za produkt, cena musí být včetně DHP. Měna Kč bude uvedena automaticky, není nutno ji do okna vpisovat. Pokud  zde uvedete text ( např. dohodou) nebo necháte pole prázdné , bude produkt zobrazen automaticky s hodnotou 0 Kč. Eventuelní vysvětlení k ceně můžete uvést v předchozím okně  Detailní popis.
 • Obrázek -  nahrajte obrázek produktu ( jpg). Dbejte na dobrou kvalitu fotografie, aby Vaše zboží bylo zobrazeno poutavě a vyvolalo nákupní chování.
 • Kategorie – projděte postupně celou roletku a zaškrtněte následující:
 • zaškrtněte  Produkty
 • podle povahy  produktu vyberte  nejlépe odpovídající podkategorii  (Produkty -Přírodní nebo  Produkty -Spirituální nebo Produkty -Meditační ) a zaškrtněte ji
 • Vyberte a zaškrtněte nejlépe odpovídající záložku ve vybrané podkategorii ( např. Produkty  - Meditační - Deky )
 • Produkt můžete případně zařadit i do více podkategorií a záložek, pokud jim odpovídá.
 • Další obrázky – zde můžete nahrát další obrázky produktu, máte-li je k dispozici.
 • Veškeré zadané informace uložíte kliknutím na spodní zelené tlačítko Uložit. Zadaný produkt  se objeví automaticky na homepage a ve vybraných kategoriích.
 • Při zadávání podobných produktů využijte fukci kopírovat. Zaškrtněte produkt, který chcete zkopírovat a klikněte na kopírovat. Vytvoří se kopie, kde jen upravíte název a vyměníte fotku.
 • Pokud byste chtěli již zadaný produkt  smazat,  na stránce Moje produkty  jej označte  a klikněte na Smazat.
 • Pokud byste chtěli upravit nějaká data u již zadaného  produktu , klikněte vpravo  na Upravit a po opravě nezapomeňte vpravo nahoře kliknout na zelené tlačítko Uložit.
 • Zpět do účtu se dostanete  buď přes levé menu nebo přes tlačítko nahoře v drobečkové navigaci  Můj účet.