PrůvodciZdravím.cz

Vložení profilu Průvodce


Chcete-li  prezentovat na serveru Průvodci zdravím.cz své služby, vytvořte si profil Průvodce následujícím způsobem. Registrace je zpoplatněna jednorázovou částkou 550 Kč.


1.Zaregistrujte se:

 • Klikněte na registrace v pravém horním rohu hlavní stránky.
 • Vyplňte  Vaše osobní informace.
 • Jméno, Příjmení  -  budete uvedeni pod tímto Jménem a Příjmením
 •  Email  - na tento email Vám bude zasílán zájem návštěvníků serveru  o Vaše služby nebo produkt a dále informace od provozovatele stránek.  V rámci registrace je  email unikátmí  - tzn. není možné jej později měnit.
 • Telefon –  bude uveden v detailu Průvodce
 • IČO – bude uvedeno v detailu Průvodce a v detailu produktu v informacích o Prodejci
 • Web – u Průvodci  zdravim.cz bude uveden v detailu Průvodce
 • Vyberte  Typ účtu – v případě, že nabízíte vše ostatní kromě služeb ( tj. produkty, akce)  , zaklikněte  Typ účtu Prodejce. Pokud nabízíte služby ( i v kombinaci s nabídkou akcí a produktů), zaklikněte Typ účtu Průvodce zdravím.
 • Vyplňte Heslo  - bude sloužit pro Vaše opakované  přihlašování na serveru Průvodci zdravím.cz.

 

2. Vyplňte  typ účtu Průvodce zdravím:

 • Vyplňte Vaše nastavení – lokalita kraj a město bude použita pro filtrování.
 • Zaškrtněte  kraj, ve kterém sídlíte.
 • Zakšrtněte město, ve kterém provozujete Vaše služby. V nabídce jsou uvedena všechna okresní města. Pokud sídlíte v menším než okresním městě a tudíž zde není uvedeno, zaškrtněte takové město, které je nejblíže.
 • Druh činnosti – zaškrtněte jednu nebo libovolný počet činností, které  odpovídají Vašim provozovaným službám . Pokud provozujete činnost/služby  jiné než zde uvedené, kontaktujte administrátora webu přes Napište nám a uveďte název činnosti, kterou chcete přidat.  Budete zobrazováni pod všemi Vámi  zaškrtnutými druhy činností ( např. pod  léčitel, fyzioterapeut, fytoterapeut apod.).
 • Používané techniky -  zaškrtněte jednu nebo více technik, které odpovídají Vaším službám. V případě, že chcete být uvedeni pod technikou, která zde není uvedena, kontaktujte administrátora webu přes Napište nám. Všechny zaškrtnuté techniky budou uvedeny v  Detailu průvodce.
 • Jméno centra, firmy, kde pracuji – pokud pracujete v rámci nějakého střediska nebo centra, uveďte jeho jméno. Pokud pracujete pod vlastním jménem, uveďte svoje jméno.
 • Adresa pracoviště  - uveďte přesnou adresu místa , kde provozujete své služby a kde Vás mohou potenciální klienti navštívit. V detailu Průvodce ( Zobrazit profil)  se tato adresa objeví  v mapě, zkontrolujte její správnost.
 • Nabízím tyto služby -  popište všechny  služby , které nabízíte  a veškeré  informace s nimi spojené – délku ošetření,  jakým způsobem probíhá, použití  technik a jejich výhody a vhodnost, vhodné oblečení  pro terapii apod.   Uveďte pokud možno  co nejvíce informací, aby  se klient už nemusel dotazovat mailem.
 • Ceník služeb -  uveďte hodinovou sazbu za jednotlivé techniky. Pokud nechcete ceny služeb  sdělit, ponechte pole  prázdné nebo napište dohodou na místě.
 • Více informací o mně – představte se potenciálním klientům, uveďte např. délku své praxe, důvody, proč tuto činnost provozujete, co od Vás klient může očekávat.  Nebuďte struční, cílem je přestat být pro klienta anonymní , aby neměl obavy Vás vyhledat a svěřit Vám své osobní potíže.
 • Seznamte se  Podmínkami užívání, kterými se užívání tohoto serveru řídí a zaškrtněte Přečetl jsem a souhlasím s Podmínkami užívání.
 • Po vyplnění všech uvedených údajů a kliknutí na Pokračovat  dojde k Vaší registraci a objeví se stránka UPRAVIT  PROFIL.
 • Profilová foto -  bude zobrazena  společně s Vaším jménem.  Pod UPRAVIT PROFIL vpravo nahoře vložte svoji profilovou fotku takto:  klikněte na Procházet , objeví se okno Správce obrázků. Kliknutím na  Nahrát můžete z Vašeho PC vložit do Správce obrázků libovolný počet fotek.  2 x klikněte na fotku, kterou chcete nahrát jako profilovou.
 • Ve Správci obrázků můžete fotky utřídit do  složek – např. profilová fotka, ostatní profilové fotky, fotky do článků, fotky produktů, fotky  pro akce apod. takto:  klikněte na Nová složka a objeví se okno pro název této složky. Po vyplnění názvu  ( např. profilová fotka) a kliknutí na odeslat se tato složka  objeví vlevo pod Muj disk. Fotky do jednotlivých složek umístíme pomocí  přesunout.
 • Další profilové obrázky – budou zobrazeny v detailu Průvodce na konci stránky. Zde můžete nahrát další fotky, které se týkají Vás a Vaší činnosti  (např. Vaše prostory, fotky z akcí , fotky jak pracujete apod.)
 • Kontrolu vožených  údajů  proveďte v Zobrazit profil.  Případnou úpravu dat proveďte v Upravit profil.

 

Nabízíte –li produkty, akce a chcete-li vkládat články, postupujte tímto způsobem:


3. Vložte své produkty, pokud nějaké nabízíte:

 • Po úspěšné registraci  se dostanete do stránky Vítejte ve svém účtu. Vpravo pod Můj obsah klikněte na  Moje produkty.  Zde můžete spravovat Vaše produkty – přidávat nové, aktualizovat obsah, případně smazat již zadané apod.
 • Vložení nového produktu  - v  pravém horním rohu klikněte na Vložit. Otevře se nová stránka ,kde postupně vyplníte potřebné údaje k produktu:
 • Název produktu -  uveďte jméno produktu, pokud možno stručně.
 • Stručný popis produktu - zde můžete uvést více základních informací k produktu,  např. celý název, pokud je rozsáhlý, dále balení,  důležité nebo zajímavé informace, které dělají produkt atraktivním nebo  unikátním.
 • Detailní popis -  v tomto okně se můžete rozepsat bez omezení a uvést veškeré informace o produktu, které máte k dispozici , eventuelně  které  máte povinnost dle povahy produktu uvést spotřebiteli před jeho nákupem. Pomocí lišty v tomto okně můžete stejně jako ve Wordu použít různou velikost písma, barevné písmo i vložit  obrázky ( 3. ikona zezadu). Texty můžete kopírovat z předem připraveného Word dokumentu.
 • Cena – do okna uveďte požadovanou cenu za produkt, cena musí být včetně DHP. Měna Kč bude uvedena automaticky, není nutno ji do okna vpisovat. Pokud  zde uvedete text ( např. dohodou) nebo necháte pole prázdné , bude produkt zobrazen automaticky s hodnotou 0 Kč. Eventuelní vysvětlení k ceně můžete uvést v předchozím okně  Detailní popis.
 • Obrázek -  nahrajte obrázek produktu. Dbejte na dobrou kvalitu fotografie, aby Vaše zboží bylo zobrazeno poutavě a vyvolalo nákupní chování.
 • Kategorie – projděte postupně celou roletku a zaškrtněte následující:
 • zaškrtněte  Produkty
 • podle povahy  produktu vyberte  nejlépe odpovídající podkategorii  (Produkty -Přírodní nebo  Produkty -Spirituální nebo Produkty -Meditační ) a zaškrtněte ji
 • Vyberte a zaškrtněte nejlépe odpovídající záložku ve vybrané podkategorii ( např. Produkty  - Meditační - Deky )
 • Produkt můžete případně zařadit i do více podkategorií a záložek, pokud jim odpovídá.
 • Další obrázky – zde můžete nahrát další obrázky produktu, máte-li je k dispozici.
 • Veškeré zadané informace uložíte kliknutím na spodní zelené tlačítko Uložit. Zadaný produkt  se objeví automaticky na homepage a ve vybraných kategoriích.
 • Při zadávání podobných produktů využijte fukci kopírovat. Zaškrtněte produkt, který chcete zkopírovat a klikněte na kopírovat. Vytvoří se kopie, kde jen upravíte název a vyměníte fotku.
 • Pokud byste chtěli již zadaný produkt  smazat,  na stránce Moje produkty  jej označte  a klikněte na Smazat.
 • Pokud byste chtěli upravit nějaká data u již zadaného  produktu , klikněte vpravo  na Upravit a po opravě nezapomeňte vpravo nahoře kliknout na zelené tlačítko Uložit.
 • Zpět do účtu se dostanete  buď přes levé menu nebo přes tlačítko nahoře v drobečkové navigaci Můj účet.

 

4. Vložte své akce, pokud nějaké nabízíte:

 • Po úspěšné registraci  se dostanete do stránky Vítejte ve svém účtu. Vpravo pod Můj obsah klikněte na  Moje akce.  Zde můžete spravovat Vaše akce – přidávat nové ,  aktualizovat obsah, případně smazat již neplatné apod.
 • Vložení nové akce – v pravém horním rohu klikněte na Nová akce. Otevře se nová stránka ,kde postupně vyplníte potřebné údaje:
 • Titulek -  figuruje jako nadpis, měl by být stručný, výstižný, poutavý.
 • Popis akce - zde se můžete rozepsat bez omezení  a  uvést veškeré detaily týkající se akce. Pomocí lišty v tomto okně můžete stejně jako ve Wordu použít různou velikost písma, písmo zvýraznit a vložit obrázky ( 3. ikona zezadu). Texty můžete kopírovat z předem připraveného  Word dokumentu.
 • Kategorie - projděte postupně celou roletku a zaškrtněte následující
 • zaškrtněte  Akce
 • podle typu akce vyberte nejlépe odpovídající podkategorii (Akce  - Jednodenní nebo Akce -Vícedenní) a zaškrtněte ji
 • Vyberte  a zaškrtněte odpovídající záložku ve vybrané podkategorii ( např. Akce  - Jednodenní  -Výstava)
 • Pod všemi zaškrtnutými kategoriemi bude Vaše akce uvedena.
 • Kraj -  vyberte odpovídající kraj, kde se uvedená akce koná
 • Město -  vyberte město, kde se uvedená akce koná. V roletce jsou uvedena všechna okresní města daného vybraného kraje. Pokud  se akce koná v menším než okresním městě a tudíž zde není uvedeno, zaškrtněte takové město, které je nejblíže. Výběr Kraj a Město slouží pro filtrování.
 • Cena akce – uveďte cenu.
 • Datum začátku akce – uveďte datum, v případě vícedenní akce datum zahájení akce.
 • Datum konce akce -  v případě vícedenní akce datum ukončení  akce.
 • Přednášející – uveďte jméno přednášejícího nebo ponechte pole prázdné.
 • Obrázek -  nahrajte profilový obrázek.
 • Na závěr uložte data  pomocí zeleného tlačítka vpravo nahoře Uložit změny. Zadaná akce se objeví automaticky na homepage a ve vybraných kategoriích.
 • Pokud byste chtěli již zadanou akci smazat,  označte ji  a klikněte na Smazat označené.
 • Pokud byste chtěli upravit nějaká data u již zadané akce, klikněte vpravo  na Upravit a po opravě nezapomeňte vpravo nahoře kliknout na zelené tlačítko Uložit změny.
 • Zpět do účtu se dostanete  buď přes levé menu nebo přes tlačítko nahoře v drobečkové navigaci Můj účet.

 

5. Vložte své články:

 • Po úspěšné registraci  se dostanete do stránky Vítejte ve svém účtu. Vpravo pod Můj obsah klikněte na  Moje články.  Zde máte přehled o Všech Vámi vydaných článcích a můžete zde přidávat nové. 
 • Vložení nového článku  - v  pravém horním rohu klikněte na Nový článek. Otevře se nová stránka ,kde postupně vyplníte potřebné údaje  takto:
 • Titulek -  figuruje jako nadpis, měl by být stručný, výstižný, poutavý.
 • Text - zde napíšete text článku. Pomocí lišty v tomto okně můžete stejně jako ve Wordu použít různou velikost písma, písmo zvýraznit a vložit obrázky ( 3. Ikona zezadu). Texty můžete kopírovat z předem připraveného  Word dokumentu.
 • Kategorie - projděte postupně celou roletku a zaškrtněte následující:
 • zaškrtněte  Magazín
 • podle typu akce vyberte nejlépe odpovídající podkategorii (Magazín – Osobnosti nebo Magazín-Doporučujeme nebo Magazín – Články  nebo Magazín Zveme Vás) a zaškrtněte ji
 • Můžete zaškrtnout i více podkategorií pro jeden článek ( např. současně Doporučujeme Zveme Vás). Pod všemi zaškrtnutými kategoriemi bude Vaše akce uvedena.
 • Obrázek -  nahrajte profilový obrázek.
 • Na závěr uložte data  pomocí zeleného tlačítka vpravo nahoře Uložit změny. Článek se objeví automaticky na homepage a ve vybraných kategoriích.
 • Pokud byste chtěli již zadaný článek smazat,  označte jej  a klikněte na Smazat označené.
 • Pokud byste chtěli upravit  zpětně text  u již napsaného článku, klikněte vpravo  na Upravit a po opravě nezapomeňte vpravo nahoře kliknout na zelené tlačítko Uložit změny.
 • Zpět do účtu se dostanete  buď přes levé menu nebo přes tlačítko nahoře v drobečkové navigaci  Můj účet.